LŨY THỪA LÀ GÌ

Lũy thừa là 1 trong từ Hán Việt, bạn cũng có thể hiểu một biện pháp nôm na là “nhân chồng chất lên”. Nghe thiếu hiểu biết gì buộc phải không làm sao