đại biểu lưu bình nhưỡng: cần tỉnh táo trong xây dựng đô thị bên bờ sông hồng