Diễn viên lương thu trang khoe nhan sắc "gái một con"