LÊNIN LÀ AI

*

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ trong SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA nhỏ NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN cấp tốc VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, an toàn
*

diywkfbv.com


Từ nhỏ dại V.I.Lênin đã biểu hiện là người dân có trí tuệ uyên bác, nhiều nghị lực, gồm ý thức tự giác học tập hỏi, là bạn sớm mừng đón học thuyết nhà nghĩa buôn bản hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa Mác và cách thức cách mạng Nhân dân.

Bạn đang xem: Lênin là ai

*

Mùa thu 1895, Người ra đời Hội liên minh đấu tranh giải phóng thống trị công nhân, tập hợp các nhóm phương pháp mạng ngơi nghỉ Saint Petersburg. Năm 1900, Lênin vẫn tập hợp những người dân Mácxít giải pháp mạng để thành lập và hoạt động đảng, đồng thời với Plekhanov lập ra tờ báo “Tia lửa”.

Đại hội lần lắp thêm III Đảng người công nhân xã hội dân nhà Nga ra mắt vào mon 4/1905, trên London người được thai là quản trị Đại hội. Tháng 11/1905, V.I.Lênin quay trở lại Saint Petersburg nhằm lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng 01/1912 V.I.Lênin lãnh đạo hội nghị lần máy VI (Praha) toàn Nga Đảng công nhân xã hội dân chủ. Mon 6/1912 tự Paris gửi về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ này, V.I.Lênin soạn thảo ngừng Đề cương cứng Mácxít về vấn đề dân tộc. Vào cuối tháng 7/1914, bị công an Áo bắt nhưng kế tiếp ít thọ được trả lại thoải mái và đi Thụy Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần lắp thêm I, V.I.Lênin gửi ra slogan biến cuộc chiến tranh đế quốc thành nội chiến biện pháp mạng.

Một trong những hiến đâng vĩ đại của V.I.Lênin so với sự nghiệp phát triển của lý thuyết Mác, cũng giống như đối với sự nghiệp biện pháp mạng của thống trị công nhân là giải thích về Đảng kiểu mới của kẻ thống trị công nhân. V.I.Lênin mang đến rằng“Đảng có nghĩa là đội đón đầu của thống trị công nhân”, là một thành phần không thể bóc tách rời của giai cấp công nhân, là một phần tử ưu tú nhất, giác ngộ phương pháp mạng nhất, mang bản chất của thống trị công nhân, đại biểu trung thành cho mục tiêu, lý tưởng, lập trường, tiện ích của giai cấp công nhân, đảm trách sứ mệnh lịch sử vẻ vang của ách thống trị công nhân. Mục tiêu, trách nhiệm chính trị của Đảng là bí quyết mạng vô sản, lật đổ công ty nghĩa tứ bản, thiết lập chuyên chính vô sản. V.I.Lênin nêu ra những phép tắc cơ bản về Đảng kiểu mới của ách thống trị công nhân gồm: lấy chủ nghĩa Mác làm căn nguyên tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; là người lãnh đạo quảng đại quần chúng thống trị công nhân; là “trí tuệ, danh dự và lương tâm đối với quần chúng; triệu tập dân nhà là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng tổ chức triển khai của Đảng, từ phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, liên kết thống tuyệt nhất là quy luật trong xây cất và cách tân và phát triển của Đảng; tích cực kết nạp hồ hết đại biểu xuất sắc ưu tú của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao rượu cồn vào Đảng với phải liên tục đưa những người không đủ tiêu chuẩn và những bộ phận cơ hội thoát khỏi Đảng; công ty nghĩa nước ngoài Vô sản là trong những nguyên tắc đặc trưng của việc xây dựng tổ chức, buổi giao lưu của Đảng.

Những vấn đề của V.I.Lênin về Đảng dạng hình mới là sự việc khẳng định, cải cách và phát triển và hoàn hảo học thuyết Mác-Ăngghen về Đảng cùng sản, đặt cơ sở cho sự thành lập và hoạt động của Đảng Bônsêvích Nga cùng hàng loạt các Đảng cộng sản sau này, mặt khác là tiêu chuẩn chỉnh khoa học để phân biệt thiết yếu Đảng Mác xít của ách thống trị công nhân với những đảng phái khác.

Xem thêm: " Tư Liệu Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tư Liệu Hoá Trong Tiếng Việt Tư Liệu Sản Xuất

Đặc biệt V.I.Lênin còn là Tổng công trình sư đầu tiên của đông đảo phương hướng, kế hoạch xuất bản chủ nghĩa làng hội sinh hoạt nước Nga Xô viết, quan trọng là chế độ kinh tế new (NEP). Với “Chính sách kinh tế mới” V.I.Lênin không chỉ thuần túy đemchính sách thuế lương thựcthay thế cho chính sách cộng sản thời chiến, dùng công dụng kinh tế, vật chất như một đòn bẩy, tạo nên động lực làm phát sinh tính tích cực lao đụng của công nhân, nông dân và mọi người lao rượu cồn nói tầm thường trong ban đầu xây dựng bên nước. Nhờ này đã đưa nước Nga ra khỏicuộc béo hoảng kinh tế trầm trọng sau bí quyết mạng mon Mười, làm cho chính quyền Xô viếtnon trẻ tại vị và nước Nga xã hội nhà nghĩa cấp tốc chónghồi sinh. Tuy nhiên sâu xa hơn, này còn là mở đầu kiến tạo quy mô phát triển mới của chủ nghĩa thôn hội, giải tỏa lực lượng sản xuất, giải phóng đầy đủ tiềm năng sáng chế của quần chúng. # trong làng hội để liên quan phát triển; đồng thời cho thấy lý luận xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội đó là phải dựa vào cơ sở khoa học, tuân hành quy mức sử dụng khách quan và đáp ứng nhu cầu nhu cầu tiện ích của fan lao động.

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình nhân loại và trong nước có tương đối nhiều thời cơ, thuận lợi và ít nhiều khó khăn, thử thách đan xen, tuy vậy tư tưởng, giải thích quý báu củaNgười đã, đang được Đảng và Nhân dân ta áp dụng sáng tạo, phát triển phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; Đảng cùng Nhân dân ta luôn bền chí con đường giải pháp mạng: chủ quyền dân tộc nối liền với nhà nghĩa làng mạc hội; lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng tp hcm làm gốc rễ tư tưởng và mục tiêu cho gần như hành động. Các cấp, các ngành từ tw tới cơ sở luôn quán triệt và tiến hành có tác dụng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng: vạc triển kinh tế là trọng tâm, desgin Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa truyền thống là nền tảng ý thức của xã hội; là bộc lộ sinh hễ nhất của sự kiên trì vận dụng sáng chế quan điểm thống độc nhất trong nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về kiểu cách mạng vô sản.

Nhân dịp kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I. Lênin năm nay, trong mỗi chúng ta có thêm niềm tự hào về Đảng vinh hoa và bác bỏ Hồ vĩ đại, về dân chúng ta anh hùng.Trung thành, kiên định vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ chí minh nhất định Đảng với Nhân dân nước ta sẽ tiến hành thành công sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, chế tạo một nước việt nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.