Trước Khi Chuyển Giới, Lâm Khánh Chi Cũng Từng Rung Động Với Phụ Nữ