Ký Quỹ Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế


*
Giảm tiền ký quỹ marketing dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua cạnh tranh khăn bởi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19
Mức cam kết quỹ marketing dịch vụ lữ hành mới theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP như sau:

1. Mức cam kết quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng).

Bạn đang xem: Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Mức cam kết quỹ sale dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng);

b) marketing dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng);

c) sale dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng).

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

Xem thêm: Cách Làm Kem Tươi Kinh Doanh : 【Cơ Bản Nâng Cao】, Học Làm Kem Để Kinh Doanh: 【Cơ Bản Nâng Cao】

Hoàn trả tiền chênh lệch ký quỹ mang lại doanh nghiệp

Giảm tiền cam kết quỹ marketing dịch vụ lữ hành là biện pháp hỗ trợ góp giảm bớt khó khăn khăn đến doanh nghiệp vì chưng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành còn hoạt động cũng như những doanh nghiệp mới muốn tham gia vào lĩnh vực lữ hành.

Gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ về cơ quan gồm thẩm quyền cấp giấy phép sale dịch vụ lữ hành theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký kết quỹ.

Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp marketing dịch vụ lữ hành gồm trách nhiệm như sau:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký kết quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP tất cả thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP cùng gửi đến cơ quan tất cả thẩm quyền cấp giấy phép sale dịch vụ lữ hành vào thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.