Known là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

known
*

known /nou/ đụng từ knew; known biết; hiểu biếtto know about something: biết về dòng gìto know at least three languages: biết ít nhất ba thứ tiếngto know how to play chess: biết tiến công cờ biết, dấn biết; phân minh đượcto know somebody at once: nhận biết được ai tức thì lập tứcto know one from another: phân minh được tính năng này với dòng khác biết, quen thuộc biếtto know by sight: biết mặtto know by name: biết tênto get lớn know somebody: làm quen được cùng với ai ((thường) + of) biết, biết tin, thấu hiểu vềdo you know of his return?: anh đã đọc tin ông ta về bên chưa?I know of an excellent restaurant near here: tôi biết vừa mới đây có một tiệm ăn uống rất tốt đang biết mùi, đã làm quato know misery: đã thử qua dòng cảnh nghèo khổ (kinh thánh) đã ăn nằm với (một người bầy bà)all one knows (thông tục) (với) tất cả tài năng của mình, (với) tất cả sự đọc biết của mình; rất là mìnhto try all one knows: cố gắng hết sức mình, thử làm với vớ cả khả năng của mìnhbefore you know where you are (thông tục) ngay, không đủng đỉnh trễ, trong chốc lát, một bí quyết nhanh chóngto know đen from whiteto know chalk from cheeseto know a hawk from a handsawto know one"s way about thấu hiểu sự tình; biết minh bạch trắng đen; biết cặn kẽ, hiểu rõ ngọn ngànhto know better (xem) betterI know better : tôi biết vượt đi rồi, tôi còn biết rõ không những thế nữa kiato know better than...

Bạn đang xem: Known là gì

ko ngốc cơ mà lại...to know one"s own business không dính vào vấn đề của người khácto know something (somebody) as a person knows his ten fingers; lớn know something (somebody) as well as a beggar knows his bag; khổng lồ know something (somebody) like a book; lớn know something (somebody) lượt thích the palm of one"s hands biết cặn kẽ cái gì (ai); biết rõ cái gì (ai) như lòng bàn tay mìnhto know one"s own mind hiểu rõ ý định của mình; kiên quyết, ko dao độngto know what one is about biết cần làm gì; hành vi một biện pháp khôn ngoannot to lớn know what from which chần chờ cái gì với dòng gìto know everything is khổng lồ know nothing (tục ngữ) cái gì rồi cũng biết là chần chờ cái gì cảnot that I know of theo tôi biết thì không danh từ (thông tục) lớn be in the know hiểu ra sự việc, thấu hiểu vấn đề; biết điều cơ mà mọi người chưa biết
đã biếtknown flow: chiếc đã biếtknown function: hàm đang biếtknown coal depositmỏ than xứng đáng tin cậy

Động từ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): know / knew / known

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): knowledge, know, knowing, knowledgeable, known, unknown, knowingly, unknowingly, knowledgeably


*

*

*

adj.

Xem thêm: Tải Game Bài Tứ Quý Át - Game Danh Bai Doi Thuong

apprehended with certainty

a known quantity

the limits of the known world

a musician known throughout the world

a known criminal


n.

the fact of being aware of information that is known to lớn few people

he is always in the know

v.

know how to bởi vì or perform something

She knows how to knit

Does your husband know how lớn cook?

be aware of the truth of something; have a belief or faith in something; regard as true beyond any doubt

I know that I left the key on the table

Galileo knew that the earth moves around the sun

be familiar or acquainted with a person or an object

She doesn"t know this composer

Do you know my sister?

We know this movie

I know him under a different name

This flower is known as a Peruvian Lily

have fixed in the mind

I know Latin

This student knows her irregular verbs

Do you know the poem well enough khổng lồ recite it?

know the nature or character of

we all knew her as a big show-off

be able khổng lồ distinguish, recognize as being different

The child knows right from wrong

perceive as familiar

I know this voice!


English Synonym & Antonym Dictionary

knows|knew|knowing|knownsyn.: be aware of be sure of comprehend perceive recognize understand