MỞ CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở NÔNG THÔN CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?