Kí hiệu toán học

Kí Hiệu Toán thù Học ❤️️ 1001 Các Ký Hiệu Trong Toán Học Nhỏng Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Vô Cực, Căn, PI, vệt đối chiếu ∛ ∭ ± ⋗ ⋖ ∅ Kí Tự Đặc Biệt Tân oán