Kho Hàng Tiếng Anh

Bạn sẽ có tác dụng các bước thủ kho? Bạn sẽ muốn trau xanh dồi giờ anh chuyên ngành nhằm giao hàng công việc tốt hơn? Vậy bạn nên tham khảo từ điển giờ anh chuyên ngành kế toán dành riêng cho thủ kho với 35 thuật ngữ tiêu biểu được Aroma share vào nội dung bài viết này ngay lập tức bây giờ!

*

Từ điển tiếng anh siêng ngành kế tân oán giành cho thủ kho

Thủ kho là 1 địa điểm cực kỳ đặc biệt trong một doanh nghiệp. Người làm cho chủ kho cần xúc tiếp cùng với tương đối nhiều công ty cung ứng sản phẩm & hàng hóa, đặc biệt là hồ hết công ty bự vì thế phải biết sử dụng giờ đồng hồ anh nhuần nhuyễn để hoàn toàn có thể chủ động với linch hoạt trong các bước của mình.

Xem thêm: Cây Mai Tiếng Anh - Hoa Mai Vàng Tiếng Anh Dịch Là Gì

Dưới đó là 35 thuật ngữ trong từ bỏ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán thù cơ bạn dạng và thông dụng dành riêng cho thủ kho mà các bạn không nên quăng quật qua:

Stochồng /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): bên kho, chỗ cất sản phẩm hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập cảng lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): chi phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): ngân sách bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu lại khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): giá thành lưu giữ bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy ghi nhận nguồn gốc mặt hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy ghi nhận kiểm tra quality hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): nguim vật dụng liệuGoods /ɡʊdz/ (n): sản phẩm hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): sản phẩm & hàng hóa ( trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): đối chọi hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): vừa lòng đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse thẻ /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): bài toán gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): Việc bốc tháo dỡ hangStock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): địa điểm lưu lại khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): knhị báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of input đầu vào – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng phù hợp nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPachồng /pæk/ (v): đóng gói (hàng hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu gói gọn mặt hàng hóa

Công Việc chủ kho không còn dễ dàng và đơn giản như không ít người nghĩ mà bao gồm sứ mệnh cực kì quan trọng đặc biệt với nối liền với vận động thêm vào marketing của chúng ta. Vì nuốm, vấn đề trau củ dồi chuyên môn và tích điểm vốn trường đoản cú qua tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan giành cho chủ kho là điều nên có tác dụng.


Leave a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published. Required fields are marked *