KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH

Báo cáo kết quả hoạt động marketing là báo cáo tài chủ yếu tổng đúng theo, phản ảnh bao quát tình hình và công dụng kinh doanh trong một kỳ buổi giao lưu của doanh nghiệp lớn với cụ thể cho các hoạt động sale bao gồm. Nói bí quyết khác báo cáo kết quả vận động kinh doanh là phương tiện trình diễn năng lực đẻ lãi cùng thực trạng chuyển động kinh doanh của người sử dụng.

Bạn đang xem: Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty tnhh

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo kết quả chuyển động sale được lập dựa trên tính cân đối thân lệch giá, chi phí và kết quả kinh doanh. Có thể bao quát chung tính bằng phẳng của báo cáo tác dụng marketing qua bí quyết sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo kết quả vận động marketing tất cả có 5 cột:

– Cột tiên phong hàng đầu : Các tiêu chí report.

– Cột số 2: Mã số của các tiêu chí khớp ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được mô tả tiêu chí trên Bản tmáu minch report tài chủ yếu.

– Cột số 4: Tổng số tạo ra vào kỳ báo cáo năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm ngoái (nhằm so sánh).

Nội dung các tiêu chuẩn trong Báo cáo tác dụng chuyển động marketing nlỗi sau: 

(1) Doanh thu bán sản phẩm cùng hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng doanh thu bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, nhà đất chi tiêu với cung ứng dịch vụ những năm báo cáo của bạn.

(2) Các khoản bớt trừ lợi nhuận (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng phù hợp các khoản được ghi sút trừ vào tổng lợi nhuận trong những năm, bao gồm: những khoản chiết khấu tmùi hương mại, Giảm ngay sản phẩm bán, sản phẩm buôn bán bị trả lại với thuế tiêu trúc đặc trưng, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp hình thức (Mã số 10):

Chỉ tiêu này đề đạt số lợi nhuận bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản đầu tư với cung cấp các dịch vụ sẽ trừ các khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn mặt hàng bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá chỉ vốn của sản phẩm hoá, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu, giá cả cung cấp của thành phẩm đã cung cấp, ngân sách thẳng của cân nặng dịch vụ xong sẽ cung ứng, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn mặt hàng bán vào kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với cung ứng hình thức dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lệch giá thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu với cung cấp hình thức dịch vụ với giá vốn hàng buôn bán phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu vận động tài bao gồm thuần (Tổng lệch giá trừ (-) Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu như có) liên quan mang đến hoạt động khác) tạo ra trong kỳ báo cáo của công ty.

(7) Chi tiêu tài chủ yếu (Mã số 22):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách tài bao gồm, có tiền lãi vay đề nghị trả, chi phí phiên bản quyền, ngân sách vận động liên kết kinh doanh,… phát sinh vào kỳ report của khách hàng.

Xem thêm: Đám Cưới Ca Sĩ Thu Minh Lần Đầu Khoe Ảnh Cưới, Thu Minh Lần Đầu Khoe Ảnh Cưới

giá cả lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được xem vào chi phí tài thiết yếu trong kỳ report. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào Sổ kế toán thù chi tiết Tài khoản 635.

(8) giá cả bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách bán hàng hoá, thành phđộ ẩm đang chào bán, hình thức dịch vụ sẽ cung ứng gây ra vào kỳ báo cáo.

(9) Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty (Mã số 25):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí quản lý công ty lớn phát sinh trong kỳ báo cáo.

(10) Lợi nhuận thuần từ bỏ vận động sale (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản chiếu công dụng hoạt động kinh doanh của bạn vào kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập không giống (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản ảnh những khoản thu nhập khác (Sau Khi đã trừ thuế GTGT cần nộp tính theo phương pháp trực tiếp), tạo ra trong kỳ report.

(12) Ngân sách không giống (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng các khoản ngân sách không giống gây ra vào kỳ report.

(13) Lợi nhuận khác (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch thân các khoản thu nhập khác (sau khí vẫn trừ thuế GTGT yêu cầu nộp tính theo phương thức trực : tiếp) cùng với ngân sách không giống tạo nên vào kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này đề đạt tổng thể lợi nhuận kế toán tiến hành trong thời điểm báo cáo của doanh nghiệp trước lúc trừ chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn từ bỏ vận động sale, vận động không giống tạo ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Chi tiêu thuế thu nhập công ty lớn hiện nay hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản chiếu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành tạo nên trong thời hạn báo cáo.

(16) Chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại hoặc các khoản thu nhập hoãn lại tạo ra trong thời điểm báo cáo.

(17) Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản chiếu toàn bô ROI thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động của công ty (sau khoản thời gian trừ ngân sách thuế thu nhập doanhnghiệp) tạo nên những năm report.