KẾT CHUYỂN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Xác định tác dụng kinh doanh theo thông bốn 200 là các bước vô cùng đặc biệt và tinh vi của kế toán. Vậy chúng ta đã nắm vững hay chưa? diywkfbv.com từ bây giờ sẽ phân tách sẻ cụ thể trong phần share dưới đây.

Bạn đang xem: Kết chuyển doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh


a) cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:
b) Kết chuyển trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu tốn trong kỳ, ngân sách chi tiêu liên quan tiền đến vận động kinh doanh bđs nhà đất đầu tư, ghi:
g) vào cuối kỳ kế toán, kết nhảy số chênh lệch thân số vạc sinh bên Nợ với số tạo nên bên gồm TK 8212 “Chi mức giá thuế thu nhập hoãn lại”:
h) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán dựa vào được phân cấp cho theo dõi kết quả kinh doanh vào kỳ nhưng không tuân theo dõi cho lợi nhuận sau thuế không phân phối triển khai kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:
*

Khái niệm và giải pháp xác định công dụng kinh doanh

Kết quả sale là gì?

Kết quả ghê doanhlà tác dụng cuối thuộc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời kỳ cố định và được cấu thành bởihoạt động cấp dưỡng kinh doanh,hoạt động chi tiêu tài chínhvà vận động khác. Hiệu quả kinh doanh cuối cùng chính là số chi phí lãi hoặc lỗ.

Kết quả gớm doanh của doanh nghiệp được khẳng định như sau:

Kết quả marketing (lợi nhuận trước thuế TNDN hoặc lỗ)=Kết trái hoạt độngsản xuất ghê doanh+Kết quả khiếp doanhhoạt hễ tài chính+Kết quả ghê doanhhoạt động khác

Cách xác định kết quả kinh doanh

Cách xác minh kết quả chuyển động sản xuất gớm doanh

Hoạt động cung cấp kinh doanhlà vận động chính của người sử dụng và được biểu hiện thông quakết quả bán hàng và cung ứng dịch vụ. Và được giám sát như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh=Doanh thu thuần về buôn bán hàngGiá vốn mặt hàng bánChi phí bán hàngChi phí thống trị doanh nghiệp

Bây giờ, chúng ta bước đầu tìm hiểu các thành tố này như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu THUẦN về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ=Doanh thubán mặt hàng và cung cấp dịchCác khoản sút trừ doanh thu
Giá vốn mặt hàng bán

Là trị giá bán vốn xuất kho thực tế của số sản phẩm xuất kho để bán hoặc túi tiền của công trình xây dựng đã xong xuôi bàn giao mang đến khách hàng. Tùy vào mô hình doanh nghiệp khác biệt sẽ bao gồm cách định giá vốn khác nhau.

Chi phí cung cấp hàng

Là toàn thể các khoản giá thành phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung hỗ trợ dịch vụ.

Chi phí thống trị doanh nghiệp

Là toàn bộ chi tiêu liên quan cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chủ yếu và một trong những khoản không giống có đặc điểm chung toàn doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.

Cách xác định hiệu quả kinh doanh vận động tài chính

Kết quả vận động tài chínhlàsố chênh lệch giữadoanh thucủa hoạt động tài bao gồm vàchi phíhoạt động tài chính.

Cách xác minh Kết quảkinh doanhhoạt đụng khác

Kết quả kinh doanh vận động khác là số chênh lệch thân số thu nhập cá nhân khác và ngân sách khác.

Nguyên tắc kế toán tài chính và phương pháp hạch toán xác định công dụng kinh doanh

Để xác định tác dụng kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán áp dụng TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh nhằm hạch toán. Khi sử dụng thông tin tài khoản này, kế toán phải tuân thủ một vài nguyên tắc kế toán tài chính tại điều 96 thông tứ 200/2014/TT-BTC.

Nguyên tắc kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng để xác định cùng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các vận động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của người sử dụng bao gồm: Kết quả vận động sản xuất, gớm doanh, kết quả vận động tài chính và kết quả chuyển động khác.

b) tài khoản này đề nghị phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh nên được hạch toán cụ thể theo từng loại chuyển động (hoạt rượu cồn sản xuất, chế biến, vận động kinh doanh yêu thương mại, dịch vụ, chuyển động tài chính…). Vào từng loại chuyển động kinh doanh hoàn toàn có thể cần hạch toán cụ thể cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng các loại dịch vụ.

c) các khoản lợi nhuận và các khoản thu nhập được kết đưa vào thông tin tài khoản này là số lợi nhuận thuần và thu nhập cá nhân thuần.

Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 911

Bên Nợ:

Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã bán;Chi phí hoạt động tài chính, túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và ngân sách khác;Chi phí bán sản phẩm và đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp;Kết chuyển lãi.

Bên Có:

Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu và thương mại dịch vụ đã chào bán trong kỳ;Doanh thu hoạt động tài chính, những khoản các khoản thu nhập khác cùng khoản ghi giảm ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp;Kết gửi lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

Phương pháp kế toán một số trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán phải triển khai các bút toán kết đưa Doanh thu, Thu nhập, giá cả để xác định kết quả kinh doanh. Mặc dù nhiên, trước khi triển khai các bút toán kết đưa để xác định công dụng kinh doanh, họ phải thực hiệnkết chuyển các khoản sút trừ lợi nhuận – TK 521sangTK 511,để xác định lợi nhuận thuần trước.

Cách kết đưa như sau

Nợ TK 511: tổng thể tiền bớt trừ doanh thu

Có TK 5211: Số tiền chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ.

Có TK 5212: Số tiền Hàng chào bán bị trả lại tạo ra trong kỳ.

Xem thêm: Cách Khắc Chế Vladimir Top, Khắc Chế Vladimir Tướng Khắc Chế Vladimir

Có TK 5213:Số tiền giảm ngay hàng bánphát sinh trong kỳ.

Sau lúc đã khẳng định được doanh thu thuần thì quy trình thực hiện kết đưa để xác định kết quả kinh doanh sẽ được tiến hành như sau:

Quy trình xác định kết quả kinh doanh trên hoàn toàn có thể được nắm tắt bởi sơ đồ dùng như bên dưới đây:


*

a) thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) Kết chuyển trị giá bán vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, giá thành liên quan lại đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhà đất đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán.

c) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu hoạt động tài thiết yếu và các khoản thu nhập cá nhân khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – các khoản thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

d) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt rượu cồn tài thiết yếu và những khoản ngân sách khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – chi phí tài chính

Có TK 811 – chi tiêu khác.

đ) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán sản phẩm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 641 – chi tiêu bán hàng.

e) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp tạo nên trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 642 – chi phí làm chủ doanh nghiệp.

f) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 8211 – chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành.

g) cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch thân số phạt sinh mặt Nợ với số phát sinh bên gồm TK 8212 “Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân hoãn lại”:

– trường hợp TK 8212 có số vạc sinh bên Nợ to hơn số phân phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 8212 – giá cả thuế thu nhập cá nhân hoãn lại.

– nếu số tạo nên Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phân phát sinh có TK 8212, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

h) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc vào được phân cấp theo dõi tác dụng kinh doanh trong kỳ nhưng không tuân theo dõi cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiến hành kết chuyển tác dụng kinh doanh trong kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên:

– Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – bắt buộc trả nội bộ.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – yêu cầu trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

i) Kết đưa kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối:

– Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 421 – roi sau thuế không phân phối.

– Kết đưa lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

Vậy là bọn họ đã tra cứu hiểu xong xuôi cách xác định hiệu quả kinh doanh của bạn theo Thông tứ 200. Hi vọng chúng ta đã nắm vững lượng kỹ năng này và vận dụng giỏi vào các bước kế toán của mình nhé.