ISSUED RETROACTIVELY LÀ GÌ

cường độ ban ngành Công bố/Công khai Mã giấy tờ thủ tục Cấp triển khai các loại TTHC lĩnh vực Trình tự thực hiện 1
mức độ 3
bộ Công yêu mến
BCT-275337
Cấp cỗ
không có thông tin
Xuất nhập khẩu

Bước 1: yêu thương nhân khai báo hồ nước sơ đăng ký thương nhân trước tiên qua Hệ thống cai quản và cấp bệnh nhận xuất xứ điện tử của cục Công thương tại showroom www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử http://comis.covcci.com.vn ở trong phòng Thương mại và Công nghiệp nước ta (VCCI); hoặc nộp trực tiếp làm hồ sơ tại trụ sở của tổ chức cấp C/O.

Bạn đang xem: Issued retroactively là gì


Bước 2: thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O cấp cho sau trên www.ecosys.gov.vn hoặc http://comis.covcci.com.vn của các Tổ chức cung cấp C/O; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất cấp C/O tại trụ sở của tổ chức cấp C/O hoặc giữ hộ hồ sơ qua bưu điện đến tổ chức cấp C/O chỗ thương nhân đã đăng ký hồ sơ yêu thương nhân.

Xem thêm: Tải Game Ít Dung Lượng Nhất, Tải Game Ít Dung Lượng Miễn Phí


Bước 3: tổ chức triển khai cấp C/O bình chọn xem bộ hồ sơ gồm hợp lệ hay không và thông tin cho yêu mến nhân một trong các nội dung sau:
3. Đề nghị kiểm soát lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin đề nghị kiểm tra trường hợp có vật chứng cụ thể, xác thực làm địa thế căn cứ cho việc ý kiến đề xuất kiểm tra này);
5. Đề nghị đánh giá tại cơ sở sản xuất của yêu mến nhân theo lao lý tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (nếu đề xuất thiết).
Bước 4: Cán bộ tổ chức triển khai cấp C/O kiểm tra thêm, nhập tài liệu vào khối hệ thống máy tính, đóng lốt “ISSUED RETROACTIVELY/ISSUED RETROSPECTIVELY” lên C/O và trình người dân có thẩm quyền ký kết cấp C/O.
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1. Hồ sơ đk thương nhân gồm:- Đăng cam kết mẫu chữ cam kết của tín đồ được ủy quyền ký Đơn ý kiến đề nghị cấp C/O và bé dấu của mến nhân (Mẫu số 01 ở trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); mẫu số 01.docx
2 - Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao có dấu sao y phiên bản chính của mến nhân);
3 - Danh mục các cơ sở phân phối của yêu thương nhân (Mẫu số 02 trực thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); chủng loại số 02.docx
4 - Đơn đề nghị biến hóa nơi cấp C/O (Mẫu số 03 ở trong Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP). chủng loại số 03.docx
5 2. Hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp C/O bao gồm:2.1. Đối với mến nhân đề nghị cấp C/O thứ nhất hoặc cho mặt hàng mới toanh xuất khẩu trước tiên hoặc cho thành phầm không cố định và thắt chặt (thay đổi về định mức số lượng, định mức trọng lượng, mã số HS, trị giá bán và nguồn cung cấp nguyên liệu với cả nguyên liệu nguồn vào hoặc sản phẩm đầu ra những lần cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa), hồ sơ ý kiến đề nghị cấp C/O gồm:
6 a) Đơn ý kiến đề xuất cấp C/O cấp cho sau được kê khai hoàn hảo và đúng theo lệ (Mẫu số 04 thuộc Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); mẫu số 04.docx
7 b) chủng loại C/O khớp ứng đã được khai trả chỉnh;
8 c) phiên bản in tờ khai hải quan xuất khẩu. Trường hòa hợp hàng xuất khẩu không hẳn khai báo tờ khai hải quan theo hình thức của điều khoản sẽ chưa phải nộp bạn dạng sao tờ khai hải quan;
9 d) bạn dạng sao hoá đơn thương mại (có đóng vệt sao y bạn dạng chính của yêu đương nhân);
10 đ) phiên bản sao vận tải đường bộ đơn hoặc phiên bản sao hội chứng từ vận tải tương đương (có đóng lốt sao y bản chính của yêu mến nhân) vào trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Yêu đương nhân được xem như xét không bắt buộc nộp chứng từ này trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa có vẻ ngoài giao mặt hàng không sử dụng vận tải đường bộ đơn hoặc bệnh từ vận tải đường bộ khác theo qui định của luật pháp hoặc thông lệ quốc tế;
12

- vào thời hạn 6 giờ làm cho việc kể từ khi Tổ chức cấp cho C/O nhận được hồ sơ tương đối đầy đủ và hợp lệ dưới dạng điện tử, tác dụng xét trông nom hồ sơ đề nghị cấp C/O được thông báo trên hệ thống. Trong thời hạn 2 tiếng làm việc kể từ lúc Tổ chức cấp cho C/O nhận ra Đơn ý kiến đề nghị cấp C/O và được khai hoàn chỉnh và phù hợp lệ bên dưới dạng bạn dạng giấy đối với trường đúng theo thương nhân đi cùng hồ sơ đề nghị cấp C/O tại đại chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trên trang điện tử http://comis.covcci.com.vn của những Tổ chức cung cấp C/O;
- trong thời hạn 8 giờ có tác dụng việc kể từ lúc Tổ chức cấp C/O nhận thấy hồ sơ ý kiến đề nghị cấp C/O rất đầy đủ và đúng theo lệ đối với trường hợp thương nhân nộp trực tiếp làm hồ sơ tại trụ sở của tổ chức triển khai cấp C/O;
- vào thời hạn 24 giờ làm cho việc kể từ lúc Tổ chức cung cấp C/O nhận ra hồ sơ ý kiến đề nghị cấp C/O khá đầy đủ và đúng theo lệ theo ngày ghi trên so bì thư đối với trường hợp thương nhân gởi hồ sơ qua bưu điện đến tổ chức cấp C/O
Đối tượng thực hiện - Cá nhân;Tổ chức Cơ quan tiến hành Ban làm chủ Khu công nghiệp với Chế xuất;Phòng thương mại dịch vụ và Công nghiệp Việt Nam;Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;Các Phòng cai quản XNK quanh vùng Cơ quan bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định cỗ Công Thương;Cục Xuất nhập vào Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin cơ sở được ủy quyền không có thông tin Cơ quan kết hợp - Cơ quan phối kết hợp (nếu có): Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Tổng viên Hải quan lại tác dụng thực hiện nay Giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa được đóng dấu “ISSUED RETROACTIVELY/ISSUED RETROSPECTIVELY” Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc đk để triển khai TTHC không có thông tin Đánh giá ảnh hưởng TTHC không có thông tin truy vấn
*

Cổng thương mại & dịch vụ công cỗ Công Thương