In addition to là gì? cấu trúc cách dùng in addition to

Trong văn bản và tiếp xúc tiếng Anh, để miêu tả được trôi chảy, mạch lạc hơn nữa thì ta buộc phải dùng đến những từ nối, những cụm từ thịnh hành để bạn đọc, fan nghe hiểu đúng đắn ý của bọn chúng ta. Những nhiều từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which,… được áp dụng rất thịnh hành trong văn phiên bản cũng như giao tiếp. Hãy cùng mày mò cách sử dụng những các từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong giờ đồng hồ Anh nhé!


1. In addition

 In addition to + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của nhiều này là “bên cạnh cái gì đó, kế bên ra”, được dùng làm giới thiệu thêm 1 điều gì đó lân cận cái đang nói trước

e.g. In addition to her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem: In addition to là gì? cấu trúc cách dùng in addition to

=> kề bên sự xinh đẹp, chị em còn lừng danh về tài năng.

*

In view of finance, you don’t have ability to lớn afford this school fee.

=> Xét về góc độ tài chính, các bạn không có chức năng chi trả học phí của trường này.

Đừng lầm lẫn in view of với with a view to nhé. Nhiều with a view to có nghĩa là có mục đích để gia công gì đó – with the aim of doing something

with a view lớn doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view to increasing the company’s profits.

=> mọi phương án này được thực hiện nhằm mục đích mục đích tăng lợi nhuận của công ty.

4. In essence

Khi mong nhấn mạnh liên quan đến sệt điểm, tính chất, ý tưởng,… đặc trưng nhất của một chiếc gì đó, ta sử dụng in essence. Nhiều này thường xuyên được dịch dễ dàng nắm bắt là về cơ bản, về thực chất và rất có thể dùng luôn luôn cho bản chất của con người. In essence chỉ đi đầu câu cùng trước mệnh đề. Ví dụ:

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả hai bên đều ưng ý về vấn đề.

e.g. He acts so cold & always keeps distance khổng lồ others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành động rất lạnh lùng và luôn luôn giữ khoảng cách với người khác nhưng về thực chất cậu ấy thật sự mềm yếu.

Essence còn tồn tại một các khác rất lôi cuốn là be of the essence – điều đặc biệt quan trọng nhất.

e.g.

Xem thêm: " Down To Earth Nghĩa Là Gì

Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự phối kết hợp giữa một giới từ bỏ – in và một đại từ tình dục – which. Dùng in which để nối một danh từ với một mệnh đề chỉ xứ sở hoặc thời gian. Ví dụ:

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents.

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Cần phân biệt phương pháp dùng on whichin which. Cả on whichin which đều sửa chữa thay thế được mang lại when với where. Sự khác biệt là những từ chỉ vị trí và thời gian đó đi cùng với giới trường đoản cú gì. Lấy một ví dụ in year, in the box, on the day, on the chair,…

e.g. I keep my files in this green box

= This is the green in which/ where I keep my files.

e.g. I can’t forge the year in which/ when I started my business.

e.g. That is the chair on which/where she is stitting on.

= That is the chair which she is sitting on.

e.g. I can’t forget the day on which/when I met you.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">