Hướng Dẫn Quạt Ballad

Quạt chả là biện pháp gọi “bình dân” của chúng ta mới học bọn nói về việc đệm đàn một bài hát nào đó theo phong cách tay đề nghị đánh phím xuống – lên. Đệm lũ là công việc chiếm 80 – 90% thời hạn chơi nhạc của khách hàng cho cho nên hãy tập thật kỹ nhé

Khó khăn ban sơ chính là việc bạn không giữ đúng nhịp khi đánh, nói theo cách khác là đánh tay đề xuất không đều, lúc nhanh lúc lờ đờ lung tung