Tiểu sử danh hài hoài linh sinh năm nào, tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nam nghệ sĩ