28 enma x hangan âm dương sư, vị trí thức thần nhiệm vụ truy nã âm dương sư