GIỚI TỪ OF

Trong giờ đồng hồ Anh có không ít loại từ bỏ như danh từ, tính từ với trạng từ, rượu cồn từ, giới từ, liên từ. Mỗi nhiều loại từ lại đảm nhiệm một chức năng trong câu? hôm nay du học tập New Vision sẽ share với chúng ta về giới từ trong giờ đồng hồ Anh. Vậy sau giới trường đoản cú là gì? Giới tự là gì?

1. Giới từ là gì? Sau giới tự là gì?

*

Giới tự trong tiếng Anh

Giới trường đoản cú được dùng để bổ nghĩa mang đến danh từ, động từ với chúng dùng để làm nối danh trường đoản cú hoặc đại trường đoản cú với từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Giới từ of

Đang xem: Sau giới trường đoản cú of là gì

2. địa chỉ của giới từ trong câu

Giới từ gồm vị trí linh thiêng hoạt vào câu tiếng Anh. Coi phần câu chữ dưới bạn sẽ biết sau giới từ là gì?

– Sau giới tự là danh trường đoản cú hoặc đại từ

Ví dụ: She went khổng lồ school at the age of six

He usually visits me on Sundays

*

Cách dùng của giới từ at, on, in

– Một vài trường phù hợp giới trường đoản cú lại che khuất động từ (trừ sau “but” và “except” ) và rượu cồn từ phải đặt ở dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt ở trước đại từ hoặc đặt ở cuối câu với một số trường vừa lòng dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ có thể là một từ đơn côi như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới tự cũng hoàn toàn có thể là một cụm từ như: in spite of, on tài khoản of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược bỏ “to”và “for” trước tân ngữ loại gián tiếp. So sánh 2 câu dưới đây.

I gave the book to lớn TomI gave Tom the book

– Tân ngữ gián tiếp có thể đặt trước và giới từ “to” bị lược bỏ

– chúng ta có thể sử dụng cấu tạo này với những động từ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the maps to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 lớn Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, chúng ta cũng có thể lược bỏ “for”. Cấu trúc này có thể được sử dụng với các động trường đoản cú sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Tác dụng của giới từ

*

Sau giới tự là gì?

– Giới trường đoản cú kết hợp với danh trường đoản cú (hoặc đại từ) để tạo thành một cụm từ. Nhiều từ đó rất có thể là:

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho 1 danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t lượt thích the sound of a jet engine

Ngữ trạng trường đoản cú (bổ nghĩa cho 1 động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: cần phân biệt hai chức năng này. Cùng một các từ, hoàn toàn có thể ở trường vừa lòng này là ngữ trạng từ, làm việc trường hợp dị kì là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the xuất hiện air. (trạng ngữ, bổ nghĩa đến động từ “does”)

Exercies in the xuất hiện air are healthy. (tính từ, bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú “exercises”)

Một số từ có thể vừa sử dụng làm giới từ, vừa sử dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt chức năng của những từ kia trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door & he came in (phó từ).

4. Luật lệ hình tam giác nhằm nhớ những giới từ trong tiếng Anh

Chúng ta hay sử dụng ba giới trường đoản cú chỉ thời gian đó là “in”, “on”, “at”, nhiều bạn háy quên giới từ này. Bí quyết học qua hình tam giác để giúp bạn xử lý vấn đề này. Các bạn hãy tưởng tượng áp dụng “in”, “on”, “at” như 1 tam giác ngược hoặc mẫu phễu. Mẫu phễu này lọc dần các cụm tự chỉ thời gian, vị trí với quy tắc sút dần nấc độ thông thường chung, tăng dần mức độ nắm thể.

– Giới từ “in” là đỉnh của mẫu phễu

Với chân thành và ý nghĩa chỉ các thứ to nhất, chung nhất. Và “in” thường được dùng trước các từ chỉ thời gian khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem thêm: Kid Reviews For Slither Io, 4 Solusi Ampuh Saat Game Cacing Slither

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” cần sử dụng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ chung nhát cho đến week (tuần), vị trí từ tầm thường nhất cho tới thị trấn, xã xóm không tính in the morning, afternoon, evening. Cái phễu thanh lọc dần các cụm trường đoản cú chỉ thời gian, địa điểm giúp bạn sử dụng đúng chuẩn các trạng từ bỏ “in”, “on”, “at”.

– Giới từ bỏ “on”- phần giữ của phễu

Về “on” dùng cho ngày thay thể, hoặc một thời gian nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường thích hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về địa điểm “on” cần sử dụng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như mặt đường phố, bến bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” cần sử dụng cho mốc thời gian nhỏ dại hơn week cho tới ngày, dịp, địa điểm là các vùng.

– Giới từ bỏ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi kèm theo với thời gian và địa điểm rõ ràng nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường đúng theo ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Như vậy, phương pháp dùng giới trường đoản cú thời gian, vị trí của tía giới từ bỏ “in”, “on”, “at” tuân theo nguyên tắc hình phễu, bên cạnh một vài nước ngoài lệ như trên.