Hồ quang hiếu trải lòng về tuổi thơ quậy phá, từng bị đuổi học