GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký sale là một dạng văn bản pháp quy đảm nhiệm vai trò “giấy khai sinh” – ghi dấn ngày đăng cam kết kinh doanh lần đầu với là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho 1 doanh nghiệp. Hiện thời giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của khách hàng được hotline là giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Giấy đăng ký kinh doanh

*
Điểm new của phép tắc doanh nghiệp 2014

Nội dung chính

Tên, địa chỉ cửa hàng trụ sở chủ yếu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện.Họ, tên, add thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp không giống của người thay mặt đại diện theo quy định của doanh nghiệp.Họ, tên, địa chỉ cửa hàng thường trú, quốc tịch, số Giấy minh chứng nhân dân, Hộ chiếu hoặc hội chứng thực cá thể hợp pháp không giống của member hoặc người đóng cổ phần sáng lập là cá nhân; số quyết định thành lập và hoạt động hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ download công ty, của thành viên hoặc người đóng cổ phần sáng lập là tổ chức so với công ty nhiệm vụ hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc hội chứng thực cá nhân hợp pháp không giống của thành viên đúng theo danh đối với công ty thích hợp danh; họ, tên, showroom thường trú, số Giấy minh chứng nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá thể hợp pháp khác của nhà sở hữu doanh nghiệp là cá nhân hoặc công ty doanh nghiệp bốn nhân.Vốn điều lệ so với công ty nhiệm vụ hữu hạn và công ty hợp danh; số cp và cực hiếm vốn cp đã góp và số cổ phần được quyền kính chào bán so với công ty cổ phần; vốn đầu tư thuở đầu đối với doanh nghiệp bốn nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải tất cả vốn pháp định.Ngành, nghề gớm doanh.
*
Ảnh giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh tại chi nhánh

Điều kiện đăng ký

Điều kiện:

Ngành, nghề đăng ký sale không thuộc nghành nghề dịch vụ cấm khiếp doanh;Tên của người tiêu dùng được đặt theo như đúng quy định của dụng cụ doanh nghiệp;Trụ sở chính của bạn là địa điểm liên lạc, thanh toán của doanh nghiệp; buộc phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có add được khẳng định gồm số nhà, thương hiệu phố (ngõ) hoặc thương hiệu xã, phường … số điện thoại, số fax với thư năng lượng điện tử (nếu có);Có làm hồ sơ đăng ký sale hợp lệ theo phép tắc của pháp luật;Nộp đủ lệ phí tổn đăng ký marketing theo qui định của pháp luật;

Hồ sơ đăng ký

Đối cùng với Doanh nghiệp tứ nhân:

Giấy kiến nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu mã quy định;Bản sao phù hợp lệ của một trong các sách vở chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân;Văn bạn dạng xác dìm vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề nhưng mà theo khí cụ của luật pháp phải bao gồm vốn pháp định;Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ tịch (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với doanh nghiệp tứ nhân sale các ngành, nghề nhưng mà theo hiện tượng của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp hợp danh:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫuDự thảo điều lệ công tyDanh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên và doanh nghiệp hợp danh, list cổ đông sáng sủa lập công ty cổ phần kèm theo các bạn dạng sao hòa hợp lệ một trong những các sách vở và giấy tờ chứng thực cá nhân đối cùng với thành viên tạo nên hoặc người đóng cổ phần sáng lập là cá nhân; phiên bản sao quyết định thành lập, Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương tự khácVăn phiên bản xác dìm vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền so với công ty sale ngành, nghề mà theo hình thức của quy định phải có vốn pháp địnhBản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên vừa lòng danh, của giám đốc (Tổng giám đốc) và cá thể khác.

Xem thêm: Lý Thuyết Tia Đối Là Gì ? Thế Nào Là Tia Đối Tia Đối Của Tia Ab Là Gì

*
Ảnh minh họa hồ nước sơ đăng ký kinh doanh

Đối cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫuDự thảo điều lệ doanh nghiệp có không thiếu chữ ký kết của chủ tải công ty, người thay mặt theo quy định của công tyBản sao thích hợp lệ một trong những các sách vở và giấy tờ chứng thực cá nhân của công ty sở hữu doanh nghiệp là cá thể hoặc ra quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh hoặc sách vở tương đương khácDanh sách người thay mặt theo uỷ quyền tất nhiên giấy tờ chứng thực cá nhânVăn bạn dạng uỷ quyền của chủ sở hữu cho những người được uỷ quyền đối với trường hợp công ty sở hữu công ty là tổ chứcVăn phiên bản xác thừa nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty marketing ngành nghề nhưng mà theo điều khoản của điều khoản phải tất cả vốn pháp địnhBản sao thích hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác đối với công ty marketing các ngành, nghề nhưng theo cách thức của luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề.

Đối với hộ tởm doanh:

Giấy đề xuất đăng ký kinh doanh theo mẫuBản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người thay mặt đại diện hộ gia đình

Trình từ thủ tục

Người ra đời doanh nghiệp hoặc người thay mặt đại diện theo uỷ quyền nộp đầy đủ hồ sơ theo luật tại chống đăng ký marketing cấp tỉnh nơi doanh nghiệp để trụ sở chính;

Khi chào đón hồ sơ, chống Đăng ký marketing phải trao giấy biên nhận về vấn đề nhận hồ nước sơ cho người nộp hồ sơ;

Trường thích hợp hố sơ chưa hợp lệ, chống đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập và hoạt động doanh nghiệp vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngày dìm hồ sơ;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cảm nhận hồ sơ thích hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy ghi nhận đăng ký sale cho doanh nghiệp.

Các văn bản luật liên quan

Luật công ty lớn 2014,Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký Kinh doanh

Thông tin xẻ sung

Trách nhiệm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: chủ tải công ty phụ trách về các khoản nợ với nghĩa vụ gia tài khác của người tiêu dùng trong phạm vi số vốn liếng điều lệ của công ty;

Công ty trọng trách hữu hạn nhị thành viên trở lên: thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của khách hàng trong phạm vi số vốn khẳng định góp vào doanh nghiệp;

Công ty cổ phần: cổ đông phụ trách về các khoản nợ cùng nghĩa vụ gia tài khác của người tiêu dùng trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào doanh nghiệp;

Công ty hòa hợp danh: thành viên vừa lòng danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn thể tài sản của bản thân (kê cả gia sản cá nhân) về các nghĩa vụ của công ty, trong những lúc thành viên góp vốn chỉ phụ trách về các khoản nợ của người sử dụng trong phạm vi khoản vốn đã góp vào công ty;

Công ty tứ nhân: chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm bằng toàn thể tài sản của bản thân về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

Hộ khiếp doanh: phụ trách bằng toàn cục tài sản của mình, không được sử dụng quá 10 lao động, không có con dấu và chỉ còn được đăng ký marketing tại một địa điểm.

Trong thời hạn 10 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, doanh nghiệp nên gửi thông báo thành lập tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh địa điểm đặt vị trí kinh doanh, chi nhánh và văn phòng và công sở đại diện;

Nghĩa vụ thuế: doanh nghiệp đề nghị có nhiệm vụ nộp thuế so với nhiều loai thuế với lệ phí. Ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất/nhập khẩu, Thuế quý hiếm gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, thuế đăng ký kinh doanh, thuế trước bạ, v..v…

*
Đăng ký kinh doanh thuận lợi cùng luật Việt Tín