Giá trị tuyệt đối lớp 6

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài bác tập Toán 6I. Những dạng bài bác tậpII. Kim chỉ nan theo bài họcI. Những dạng bài tậpII. Lý thuyết theo bài bác học
Cách giải bài xích tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên rất hay, chi tiết
Trang trước
Trang sau

Cách giải bài bác tập giá bán trị tuyệt vời của một số trong những nguyên rất hay, đưa ra tiết

A. Phương thức giải

*
Phương pháp:Khoảng bí quyết từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là quý hiếm tuyệt so với số nguyên a.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối lớp 6

Kí hiệu: |a| đọc là “Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của a”

*
Nhận xét:

-Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số 0 là 0.

Xem thêm: Oppo R1001 Stock Firmware Rom (Flash File), Tổng Hợp Rom For Oppo Joy (Oppo R1001)

-Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số nguyên dương là bao gồm nó.

-Giá trị hoàn hảo của số nguyên âm là số đối của nó.

-Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối hoàn hảo bằng nhau

-Trong nhị số nguyên âm số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ tuổi hơn là số to hơn

Ta tất cả định nghĩa:

|a| =

*

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a. |-8| - |-4|

b. |-7| . |-3|

c. |18| : |-6|

d. |153| + |-47|

Hướng dẫn giải:

a. |-8| - |-4| = 8 - 4 = 4

b. |-7| . |-3| = 7 . 3 = 21

c. |18| : |-6| = 18 : 6 = 3

d. |153| + |-47| = 153 + 47 = 200

Ví dụ 2: tìm x biết:

a.|x| = 12

b.|-x| = 5

Hướng dẫn giải:

a.|x| = 12

Ta bao gồm x = 12 hoặc x = -12

b.|-x| = 5

hay |x| = 5

Ta có x = 5 hoặc x = -5

Ví dụ 3: Tìm các giá trị của số nguyên a biết:

a.|a| -19

e.Đúng, ví dụ điển hình

|-8| = 8;

|8| = 8 với 8; -8 là nhì số đối nhau

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: chọn câu đúng:

A. |a| = a nếu như a Hiển thị đáp án

|a| =

*

Chọn câu C


Giá trị hoàn hảo của 1; -1; -5; -3; 2000 theo lần lượt là 1; 1; 5; 3; 2000

Chọn câu B


Các số nguyên bao gồm cùng giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo là -3 với 3 ; 5 cùng -5

Chọn câu C


Câu 6: kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15|

A.-30

B.25

C.0

D.20

Hiển thị đáp án

Kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15| = 25 -20+ 15 = 20

Chọn câu D


Câu 7: cho x với y là hai số nguyên dương,biết |x| + |y| = trăng tròn tính x + y = ?

A.x + y = 10

B.x + y = đôi mươi

C.x + y = 0

D.x + y = -20

Hiển thị đáp án

Ta có: |x| + |y| = đôi mươi

vì x với y là số nguyên dương cần x + y = 20

Chọn câu B


Số đối của những số sau: -4;6; | -5| ; | 3| ; |-2020| theo thứ tự là 4; -6; -5; -3; -2020

Chọn câu B


Chọn câu sai

A.|a| = a nếu a ≥ 0 đúng

B.Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên âm là số nguyên âm. Sai vị giá trị tuyệt vời nhất của số nguyên âm là số đối của nó