Gil lê là ai? chi tiết tiểu sử, tình cảm và giới tính thật của gil lê