Get Paid Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự diywkfbv.com.

Bạn đang xem: Get paid là gì

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Gia Hạn Trong Tiếng Anh - Gia Hạn Visa Tiếng Anh Là Gì


a paid consultant/advisor/contractor Ms. Minow also criticized the wisdom of using paid advisers as consultants.
low-paid/poorly paid The people who clean our most expensive buildings are often our most poorly paid employees.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn diywkfbv.com English diywkfbv.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語