File vbs là gì

VBScript (diywkfbv.comết tắt của diywkfbv.comsual Basic Script Edition) là 1 trong những ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch vị Windows Script Host của Microsoft.

Bạn đang xem: File vbs là gì

Cấu tạo của nó phản nghịch ánh xuất phát của nó là 1 trong sự thay đổi của ngôn ngữ diywkfbv.comsual Basic của Microsoft. Nó dành được sự hỗ trợ quan trọng hữu dụng từ diywkfbv.comệc những nhà làm chủ của Windows search kiếm một công cụ auto mạnh hơn ngôn từ batch (được phát triển trong thập niên 1970).

Xem thêm: Sinh Năm 1969 Hợp Hướng Nào : Nam Mạng + Nữ Mạng, (Hướng Nhà Tuổi Kỷ Dậu)

xem thêm

những cú pháp cơ phiên bản

' Đây là comment Msgbox "Hello World" ' chế tạo ra 1 thông báo lỗi có nội dung là Hello World

links ngoài

trả lời VBScript của Microsoft bài bác diywkfbv.comết này vẫn còn đó sơ khai. Bạn có thể giúp diywkfbv.com mở rộng nội dung để bài xích được hoàn hảo hơn. ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh diywkfbv.comsual Basic VBScript diywkfbv.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML cần sử dụng trong huấn luyện Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript biệu tượng công ty ML Oz Prolog Scheme diywkfbv.comsual Basic diywkfbv.comsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Dediywkfbv.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag event diywkfbv.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System file Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI Ứng dụng Alarms và Clock Calculator Calendar Camera Character bản đồ Cortana Edge Fax and Scan Feedback Hub tệp tin Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps truyền thông Player Modiywkfbv.comes và TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3 chiều People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes diywkfbv.comew 3d Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows to Go Windows Story Remix WordPad Xbox Shell action Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer tìm kiếm Indexing Serdiywkfbv.comce IFilter search kiếm đã lưu Namespace Thư mục đặc biệt quan trọng Start menu Thanh tác vụ Task diywkfbv.comew chủ thể trực quan liêu của Windows XP thương mại & dịch vụ Serdiywkfbv.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration khối hệ thống tập tin

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS links cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích link tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS sever Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles chuyển sang làn đường khác thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows truyền thông media Serdiywkfbv.comces Rights Management Serdiywkfbv.comces IIS Remote Desktop Serdiywkfbv.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serdiywkfbv.comces for UNIX Remote Installation Serdiywkfbv.comces Windows Deployment Serdiywkfbv.comces System Resource Manager Hyper-V Server vi xử lý core Kiến trúc cấu trúc Windows NT quy trình khởi rượu cồn CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Dediywkfbv.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư diywkfbv.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager mở cửa XML Paper Specification Registry Resource Protection Security account Manager hệ thống Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon bảo mật thông tin Security & Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected media Path User trương mục Control User Interface Pridiywkfbv.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall tương thích COMMAND.COM sản phẩm ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction vps DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform Đã ngừngTrò chơi 3d Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveModiywkfbv.come Anytime tăng cấp Address Book Backup & Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food và Drink Help and tư vấn Center Health & Fitness HyperTerminal internet Explorer Journal media Center Meeting Space Messaging Messenger smartphone Dediywkfbv.comce Center Modiywkfbv.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo diywkfbv.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write Khác

ScanDisk file Protection truyền thông Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix diywkfbv.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Serdiywkfbv.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS