LỖI FATAL ERROR TRONG AUTOCAD VÀ HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC