ĐƯỜNG TÌNH ĐỐI LẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NHÓM HÀI FAP TV: NGƯỜI ĐÃ LẤY VỢ SINH CON TỪ LÂU, NGƯỜI KÍN BƯNG CHUYỆN HẸN HÒ!