Fair And Square Là Gì

Fair and square là gì?

“fair và square”: <‘feəənd’skweə> công bằng; minh bạch, thẳng thắn; không úp mở

*
Fair và square meaning

Ví dụ với các từ “Fair và square”:

I hit him fair và square on the chin.Tôi đấm mạnh, trúng tức thì vào cằm hắn.He was not fair and square.

Bạn đang xem: Fair and square là gì

Ông ấy không công bởi và trung thực.I bought it fair and square.

Xem thêm: Sinh Năm 1956 Mệnh Gì ? ? Tuổi Bính Thân Hợp Tuổi Nào Tuổi Bính Thân Hợp Tuổi Nào

Tôi đã mua nó một bí quyết đàng hoàng.It is fair & square contest.Đó là 1 cuộc thi vô tư và bình đẳng.They beat the English fair & square.Họ đã win đội English một giải pháp trung thực với công bằng.I won the contest fair and square.Tôi đã thắng lợi cuộc thi một biện pháp minh bạch.The election for city council was fair và square.Cuộc bầu cử nhằm chọn bạn vào hội đồng thành phố đã ra mắt một cách công bình và trung thực.Tony won the ping pong tournament fair và square.Tony đã chiến thắng giải bóng bàn một phương pháp minh bạch.He had to admit he’d been defeated fair & square.Anh ta chính thức mình bị vượt mặt một cách thuyết phục và công bằng.Did George Bush win the 2000 presidential election fair and square?Việc George Bush thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 có vô tư và phân biệt không?Mr. Johnson has always been fair và square with us.Ông Johnson luôn luôn luôn thẳng thắn cùng thật thà với bọn chúng tôi.They were the better team and they beat us fair and square.Họ là đội mạnh hơn và họ đã đánh bại chúng tôi hoàn toàn.I won the checkers trò chơi fair and square, but Alex argued that I hadn’t followed the rules.Tôi đã thắng Alex vào môn cờ đam một biện pháp trung thực. Nhưng Alex biện hộ lại rằng tôi đã đùa không đúng luật.He ran into the car but the driver treated him fair & square by giving him some money.Anh ta đã đụng vào cái xe nhưng tính năng xế sẽ đối xử vô tư với anh ta bằng phương pháp đưa anh ta một ít tiền.Soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not fair and square.Nói chuyện về láng đá khiến cho tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm rất đẹp của thời trung học. Tuy nhiên có một trận đấu đặc trưng mà tôi sẽ không lúc nào quên. Ông trọng tài đã giới thiệu một loạt những quyết định sai lầm khiến cho đội của tớ bị thua. Ông ấy không công bằng và trung thực chút nào.