Wowy cực kết emma nhất khanh chỉ sau 1 chương trình, karik liền vào "ship" nhiệt tình