Elegant Nghĩa Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Elegant nghĩa là gì

*
*
*

elegant
*

elegant /"eligənt/ tính từ tkhô giòn kế hoạch, tao nhã (tín đồ, biện pháp ăn diện...); nhã (văn) cùi lách hạng độc nhất vô nhị, chiến, cừ danh từ fan tkhô giòn kế hoạch, tín đồ tao nhã
nhã nhặnphong nhãLĩnh vực: toán thù & tintao nhãelegant breadboardkiểu dáng thu nhỏ dại đẹp mắt mắtelegant programminglập trình sẵn elegantelegant programminglập trình sẵn khéo léo
*

Xem thêm: Lã M Thế Nã O đÁ»ƒ ChuyểN đÁ»•I Video_ Ts File Là Gì Và Làm Sao Mở Nó

*

*

elegant

Từ điển Collocation

elegant adj.

VERBS be, feel, look

ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris hotel

Từ điển WordNet


adj.

refined & tasteful in appearance or behavior or style

elegant handwriting

an elegant dark suit

she was elegant khổng lồ her fingertips

small churches with elegant white spires

an elegant mathematical solution--simple và precise và lucid

displaying effortless beauty & simplicity in movement or execution

an elegant dancer

an elegant mathematical solution -- simple & precise


Microsoft Computer Dictionary

adj. Combining simplicity, terseness, efficiency, and subtlety. On the academic side of computer science, elegant design (say, of programs, algorithms, or hardware) is a priority, but in the frenetic pace of the computer industry, elegant thiết kế may be sacrificed for the sake of speeding a product’s development, sometimes resulting in bugs that are difficult to correct.

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: cultured fine polished refined superior tastefulant.: inelegant