Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu mđ-6)

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số:03/2004/TT-BKH

TP Hà Nội,ngày29 tháng06 năm2004

THÔNG TƯ

CỦABỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2004/TT-BKH NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯỚNG DẪNTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ109/2004/NĐ-CPhường NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện nay Nghị định số109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng bốn năm 2004 của Chính phủ về đăng ký khiếp doanh(tiếp sau đây viết tắt là Nghị định 109/2004/NĐ-CP),

Bộ Kế hoạch và Đầu tứ hướngdẫn về trình từ bỏ, thủ tục đăng ký marketing so với công ty chuyển động theoLuật Doanh nghiệp, đối với hộ sale thành viên phép tắc trên Nghị định số109/2004/NĐ-CPhường. và những mẫu mã sách vở và giấy tờ dùng vào đăng ký kinh doanh như sau:

I.

Bạn đang xem: Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu mđ-6)

ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ đăngký kết khiếp doanh

a) Đối cùng với công ty tứ nhân:

- Đơn ĐK sale, theomẫu MĐ-1.

- Xác nhận của cơ sở bao gồm thẩmquyền xác nhận vốn pháp định được nguyên tắc theo pháp luật, pháp lệnh và nghị địnhhiện tượng về vốn pháp định hoặc chứng từ, sách vở phù hợp pháp chứng minh về số vốncủa công ty (đối với công ty sale ngành, nghề nên tất cả vốn phápđịnh).

- Bản sao hợp lệ chứng từ hànhnghề của công ty công ty bốn nhân hoặc Giám đốc cai quản doanh nghiệp (đối vớidoanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề buộc phải có chứng từ hành nghề).

b) Đối với đơn vị trách rưới nhiệmhữu hạn (TNHH) gồm nhị thành viên trngơi nghỉ lên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theochủng loại MĐ-2.

- Điều lệ công ty gồm nội dungtheo nguyên lý tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CPhường. ngày 3 mon 2 năm2000 của Chính phủ hướng dẫn thực hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (sauphía trên viết tắt là Nghị định số 03/2000/NĐ-CPhường ) với điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị địnhsố 125/2004/NĐ-CP ngày 19 mon 5 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột vài điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CPhường ngày 3 tháng 2 năm 2000 phía dẫnthực hành một vài điều của Luật Doanh nghiệp (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định số125/2004/NĐ-CPhường ).

- Danh sách member, theo mẫuMDS-1.

- Xác thừa nhận của ban ngành bao gồm thẩmquyền chứng thực vốn pháp định được pháp luật theo mức sử dụng, pháp lệnh cùng nghị địnhnguyên tắc về vốn pháp định hoặc chứng từ, sách vở thích hợp pháp minh chứng về số vốncủa doanh nghiệp (đối với công ty marketing ngành, nghề buộc phải bao gồm vốn pháp định).

- Bản sao đúng theo lệ chứng chỉ hànhnghề của một trong những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổnggiám đốc), hoặc một giữa những chức danh thống trị quan trọng đặc biệt không giống vày Điều lệcửa hàng khí cụ (đối với công ty sale những ngành, nghề nên gồm hội chứng chỉhành nghề).

c) Đối cùng với đơn vị cổ phần:

- Đơn ĐK kinh doanh, theomẫu mã MĐ-3.

- Điều lệ đơn vị tất cả nội dungtheo khí cụ trên khoản 3 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CPhường. và điểm b khoản 8Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP..

- Danh sách cổ đông sáng lập,theo mẫu MDS-2.

- Xác dấn của phòng ban gồm thẩmquyền xác thực vốn pháp định được công cụ theo mức sử dụng, pháp lệnh với nghị địnhnguyên lý về vốn pháp định hoặc chứng từ, sách vở phù hợp pháp chứng tỏ về số vốncủa doanh nghiệp (đối với đơn vị marketing ngành, nghề yêu cầu bao gồm vốn pháp định).

- Bản sao đúng theo lệ chứng chỉ hànhnghề của một Một trong những thành viên Hội đồng quản lí trị, hoặc Giám đốc (Tổng giámđốc), hoặc một giữa những chức danh cai quản đặc biệt không giống vày Điều lệ công tybiện pháp (so với đơn vị sale những ngành, nghề yêu cầu gồm chứng chỉ hànhnghề).

- Đơn ĐK sale, theomẫu mã MĐ-4.

- Điều lệ đơn vị có nội dungtheo cách thức tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP cùng điểm a khoản 8Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP..

- Xác thừa nhận của phòng ban tất cả thẩmquyền chứng thực vốn pháp định được giải pháp theo chế độ, pháp lệnh và nghị địnhphương pháp về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, sách vở vừa lòng pháp minh chứng về số vốncủa người tiêu dùng (so với công ty sale ngành, nghề buộc phải có vốn pháp định).

- Bản sao phù hợp lệ chứng chỉ hànhnghề của một trong những thành viên Hội đồng cai quản trị, hoặc Chủ tịch cửa hàng,hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một giữa những chức vụ làm chủ quantrọng khác vì Điều lệ cửa hàng hình thức (so với công ty marketing các ngành,nghề phải bao gồm chứng chỉ hành nghề).

đ) Đối cùng với chủ thể vừa lòng danh:

- Đơn ĐK marketing, theomẫu mã MĐ-5.

- Điều lệ đơn vị gồm nội dungtheo lý lẽ tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP cùng điểm c khoản 8Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP..

- Danh sách member, theo mẫuMDS-3.

- Xác dìm của ban ngành có thẩmquyền xác nhận vốn pháp định được phương pháp theo hiện tượng, pháp lệnh với nghị địnhchế độ về vốn pháp định hoặc chứng từ, sách vở vừa lòng pháp minh chứng về số vốncủa khách hàng (đối với chủ thể sale ngành, nghề phải bao gồm vốn pháp định).

- Bản sao hòa hợp lệ chứng từ hànhnghề của toàn bộ member hòa hợp danh (đối với chủ thể marketing những ngành, nghềđề nghị bao gồm chứng chỉ hành nghề).

2. Ngành, nghềsale ghi vào Giấy ghi nhận đăng ký ghê doanh

Ngoài ngành, nghề cấm ghê doanhvì chưng pháp luật pháp luật, ngành, nghề marketing ghi trong Giấy ghi nhận đăng kýkinh doanh nhỏng sau:a) Đối với ngành, nghề cơ mà theo những công cụ, pháp lệnh, nghịđịnh pháp luật marketing cần bao gồm ĐK, hoặc gồm vốn pháp định, hoặc cóchứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề sale được ghi theo ngành, nghề quyđịnh trên những nguyên lý, pháp lệnh, nghị định kia.

b) Đối với những ngành, nghề kinhdoanh khác, thì ghi theo Danh mục ngành, nghề kinh doanh áp dụng vào đăng kýsale phát hành hẳn nhiên Thông tứ liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 1tháng 11 năm 2001 của Sở Kế hoạch và Đầu bốn với Tổng viên Thống kê hướng dẫnngành, nghề marketing thực hiện vào ĐK marketing.

3. Trình từ,thủ tục ĐK khiếp doanh

a) Người Ra đời doanh nghiệplập cùng nộp một bộ làm hồ sơ đăng ký sale biện pháp đến từng mô hình doanhnghiệp theo nguyên lý tại điểm 1 Mục I Thông tứ này trên Phòng ĐK ghê doanhcấp tỉnh vị trí doanh nghiệp đặt trụ sngơi nghỉ chính.

Người Thành lập và hoạt động công ty lớn cóthể uỷ quyền bởi văn uống bản hoặc hợp đồng với những người thay mặt của bản thân mình nộp hồ nước sơđăng ký sale tại Phòng đăng ký sale cung cấp tỉnh.

b) khi tiếp nhận hồ sơ đăng kýmarketing, Phòng ĐK sale cấp cho tỉnh rất có thể thử khám phá người đăng ký kinhdoanh xuất trình những loại sách vở sau đây trường hợp xét thấy đề xuất thiết:

- Đối cùng với cá nhân tđắm đuối gia gópvốn Thành lập doanh nghiệp:

+ Người thẳng ĐK kinhdoanh: Giấy minh chứng quần chúng hoặc hộ chiếu.

+ Người được uỷ quyền: Giấychứng tỏ quần chúng hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền hoặc hòa hợp đồng.

+ Người cai quản công ty, ngườithay mặt đại diện theo pháp luật: Nộp bạn dạng sao sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dânhoặc hộ chiếu.

- Đối cùng với tổ chức tmê mẩn gia gópvốn Thành lập và hoạt động doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp công ty nước: Giấychứng nhận đăng ký tởm doanh; Quyết định của cơ quan có thđộ ẩm quyền phê duyệtĐề án góp vốn vào đơn vị.

+ công ty chúng tôi cổ phần: Giấy chứngnhấn đăng ký ghê doanh; Quyết định và biên bạn dạng họp của Đại hội đồng cổ đông vềvấn đề được cho phép công ty tmê mẩn gia góp vốn.

+ Shop chúng tôi thích hợp danh: Giấy chứngthừa nhận đăng ký ghê doanh; Quyết định cùng biên phiên bản họp của những member vừa lòng danhvề bài toán có thể chấp nhận được đơn vị ttê mê gia góp vốn.

+ Hợp tác xã: Giấy triệu chứng nhậnĐK khiếp doanh; Nghị quyết và biên phiên bản họp của Đại hội buôn bản viên hoặc giấy tờkhông giống theo phương tiện tại điều lệ hợp tác và ký kết làng về vấn đề được cho phép hợp tác xã tyêu thích giagóp vốn.

+ Đối cùng với các cơ sở hành chínhđơn vị nước mà vào ngân sách tất cả trọng trách chi mức sử dụng tại điểm b khoản 1 Điều 31cùng điểm b khoản 1 Điều 33 Luật Chi tiêu Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họpthiết bị nhị trải qua ngày 16 mon 1hai năm 2002; Giấy tờ của cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyềnvề bài toán đưa ra mang lại góp vốn.

+ Đối với tổ chức triển khai chính trị,thiết yếu trị xã hội: Giấy tờ của cơ sở gồm thẩm quyền về việc chất nhận được tổ chứcthiết yếu trị, chính trị buôn bản hội tsi mê gia góp vốn.

+ Đối với các hiệp hội cộng đồng khác:Giấy tờ của ban ngành có thẩm quyền chất nhận được Thành lập và hoạt động, chuyển động cùng sách vở và giấy tờ củacơ sở này về bài toán có thể chấp nhận được hiệp hội cộng đồng tsay mê gia góp vốn.

c) khi mừng đón hồ sơ đăng kýmarketing, Phòng ĐK sale cấp tỉnh phải ghi Giấy biên thừa nhận theo mẫuMTB-19 với trao cho những người nộp làm hồ sơ.

d) Người thành lập doanh nghiệprất có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua hệ trọng tlỗi điện tử (Email) của Phòngđăng ký sale cung cấp thức giấc. khi nhận được làm hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi qua thưnăng lượng điện tử, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cẩn thận tính không hề thiếu, thích hợp lệ cùng thôngbáo cho những người Thành lập và hoạt động công ty biết thời gian mang đến thừa nhận Giấy triệu chứng nhậnĐK marketing qua số điện thoại cảm ứng hoặc liên hệ thư năng lượng điện tử của bạn thànhlập doanh nghiệp hoặc thử dùng người Thành lập công ty sửa đổi, bổ sung hồsơ cho đúng khí cụ. Trong trường hòa hợp này, khi đến thừa nhận Giấy ghi nhận đăngký kết sale, tín đồ thành lập công ty bắt buộc nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinhdoanh (hồ sơ trên giấy) tại Phòng ĐK marketing cấp tỉnh nhằm đối chiếu vàgiữ hồ sơ. Quy định này cũng vận dụng đối với trường hòa hợp doanh nghiệp đăng kýlập chi nhánh, vnạp năng lượng phòng thay mặt cùng đăng ký biến đổi, bổ sung ngôn từ đăng kýkinh doanh.

đ) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày nhấn hồ sơ, Phòng ĐK kinh doanh cấp tỉnh giấc cấp Giấy triệu chứng nhậnđăng ký marketing cho người Thành lập và hoạt động công ty lớn, theo chủng loại Giấy bệnh nhậnĐK marketing của từng mô hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4,MG-5, ví như gồm đủ những điều kiện khí cụ tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số109/2004/NĐ-CPhường.

Phòng đăng ký kinh doanh cấptỉnh giấc ghi số Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của công ty theo quy địnhnlỗi sau:

- Mã cấp cho tỉnh: 2 ký kết từ bỏ (Phú lụcI phát hành cố nhiên Thông tư này).

- Mã hình thức tổ chức: 1 ký kết trường đoản cú,0 là công ty lớn, 1 là chi nhánh, 2 là vnạp năng lượng chống đại diện.

- Mã số sản phẩm công nghệ từ bỏ của doanh nghiệp:6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

lấy ví dụ về ghi số Giấy triệu chứng nhậnĐK khiếp doanh:

- Doanh nghiệp tư nhân bao gồm trụ sởchủ yếu trên Hà Nội, được ghi số Giấy ghi nhận ĐKKD nhỏng sau:

0101000002 (Giấy ghi nhận ĐKKDcấp cho doanh nghiệp tư nhân thứ 2 trên Hà Nội)

- Chi nhánh của chúng tôi cổ phầngồm trụ ssinh hoạt Trụ sở trên thị thành Hồ Chí Minh, được ghi số Giấy chứng nhận đăngký kết chuyển động nhỏng sau:

4113000003 (Giấy ghi nhận đăngcam kết vận động cấp mang đến Trụ sở sản phẩm 3 của mô hình công ty CP tại thànhphố Hồ Chí Minh)

- Vnạp năng lượng phòng thay mặt đại diện của Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn có 2 member trnghỉ ngơi lên bao gồm trụ snghỉ ngơi văn uống phòng tại Hải chống, được ghi sốGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động nlỗi sau:

e) Trường phù hợp làm hồ sơ không có đủsách vở và giấy tờ theo chế độ tại điểm 1 Mục này, hoặc có văn bản khai không đủ, khôngthống duy nhất thân các sách vở trong hồ nước sơ; hoặc tên công ty lớn được đặt khônghợp biện pháp tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tứ này cùng những cách thức kháccủa luật pháp, thì vào thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhấn hồ sơ, Phòng đăngký kinh doanh cấp tỉnh giấc yêu cầu thông tin rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật vàphương thức sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ ĐK kinh doanh cho tất cả những người Thành lập và hoạt động doanhnghiệp, theo mẫu mã MTB-17.

4. Đăng ký lậpchi nhánh, văn phòng đại diện

a) Đăng cam kết lập chi nhánh, vănchống thay mặt bao gồm trụ trực thuộc tỉnh, đô thị trực trực thuộc trung ương vị trí doanhnghiệp đặt trụ sngơi nghỉ chính:

- Doanh nghiệp gửi thông tin đếnPhòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh nơi công ty vẫn đăng ký sale, theomẫu MTB-1 để ĐK lập Trụ sở, mẫu MTB-2 nhằm đăng ký lập văn chống đạidiện. Đối cùng với Trụ sở kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, thìhẳn nhiên thông báo phải bao gồm thêm phiên bản sao thích hợp lệ chứng từ hành nghề của không nhiều nhấtmột trong số những người dân thao tác làm việc trên Trụ sở.

- Đối cùng với chủ thể lúc đăng kýlập Trụ sở, vnạp năng lượng chống thay mặt đại diện đề xuất gồm thêm bạn dạng sao hòa hợp lệ:

+ Công ty cổ phần: Quyết định vàbiên bạn dạng họp của Hội đồng cai quản trị về bài toán lập Trụ sở, văn chống thay mặt đại diện.

+ shop hợp danh: Quyết địnhcùng biên bản họp của những member đúng theo danh về bài toán lập chi nhánh, văn uống phòngđại diện thay mặt.

- Lúc tiếp nhận thông báo, PhòngĐK kinh doanh cung cấp thức giấc đề xuất ghi Giấy biên nhận theo chủng loại MTB-19 và trao chocông ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày nhận ra thông tin, Phòng ĐK kinh doanh cung cấp thức giấc cấp cho Giấy hội chứng nhậnđăng ký hoạt động đến Trụ sở, theo chủng loại MG-7; cấp Giấy ghi nhận đăng kýhoạt động đến văn uống chống đại diện thay mặt theo chủng loại MG-8, trường hợp tất cả đầy đủ những điều kiện quyđịnh trên khoản 1 với khoản 3 Điều 14 Nghị định số 109/2004/NĐ-CPhường.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày cấp cho Giấy ghi nhận ĐK vận động mang đến chi nhánh, vnạp năng lượng chống đại diện thay mặt,Phòng ĐK sale cấp cho tỉnh giấc khu vực doanh nghiệp lớn đã ĐK marketing cấpthay đổi Giấy chứng nhận ĐK sale theo mẫu mã Giấy chứng nhận ĐK kinhdoanh của từng mô hình doanh nghiệp lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

b) Đăng cam kết lập Trụ sở, vănphòng đại diện trên thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương không giống địa điểm doanh nghiệpđặt trụ ssống chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đếnPhòng đăng ký sale cấp tỉnh giấc nơi đặt trụ slàm việc của chi nhánh, văn phòng đạidiện, theo chủng loại MTB-1 nhằm đăng ký lập Trụ sở, mẫu MTB-2 nhằm đăng ký lập vănphòng đại diện; với thông tin đề nghị tất cả thêm bản sao thích hợp lệ Giấy bệnh nhậnĐK kinh doanh của người tiêu dùng. Đối với Trụ sở sale ngành, nghềcần gồm chứng chỉ hành nghề, thì đương nhiên thông báo đề nghị tất cả thêm phiên bản sao vừa lòng lệchứng từ hành nghề của ít nhất một trong các những người thao tác làm việc trên chinhánh.

- Đối cùng với chủ thể Lúc đăng kýlập chi nhánh, vnạp năng lượng chống thay mặt yêu cầu bao gồm thêm bản sao thích hợp lệ:

+ Công ty vừa lòng danh: Điều lệ,quyết định với biên bản họp của các member thích hợp danh về câu hỏi lập chi nhánh,văn uống chống đại diện.

- khi chào đón thông tin, Phòngđăng ký sale cấp cho thức giấc nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện phảighi Giấy biên nhấn theo chủng loại MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, nhắc từngày nhận được thông tin, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh điểm đặt trụ ssinh hoạt chinhánh, văn uống phòng đại diện thay mặt của người tiêu dùng cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký hoạtđụng mang đến chi nhánh, theo chủng loại MG-7, cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động chovăn uống chống đại diện, theo chủng loại MG-8, nếu tất cả đủ những điều kiện chế độ trên khoản1, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK buổi giao lưu của chi nhánh, vnạp năng lượng phòng đạidiện, doanh nghiệp gửi thông báo cho Phòng đăng ký marketing cung cấp tỉnh nơicông ty sẽ ĐK kinh doanh về câu hỏi sẽ lập Trụ sở, vnạp năng lượng chống đại diệncùng cố nhiên phiên bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐK hoạt động vui chơi của Trụ sở, vănchống thay mặt, nhằm bổ sung hồ sơ đăng ký marketing cùng để được thay đổi Giấy chứngnhận đăng ký sale theo chủng loại Giấy chứng nhận ĐK sale của từngmô hình doanh nghiệp lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

c) Lúc chuyển đổi một trong các cácvăn bản sẽ ĐK của Trụ sở, văn uống phòng thay mặt đại diện, doanh nghiệp gửi thôngbáo mang đến Phòng ĐK marketing cấp cho tỉnh điểm đặt trụ sngơi nghỉ Trụ sở, văn uống phòngthay mặt theo mẫu mã MTB-3 sẽ được thay đổi Giấy ghi nhận đăng ký chuyển động đến chinhánh theo mẫu MG-7, văn uống chống đại diện theo mẫu mã MG-8. Đối với biến đổi thương hiệu chinhánh, vnạp năng lượng chống đại diện, hẳn nhiên theo thông báo doanh nghiệp lớn nên gồm bạn dạng saovừa lòng lệ Giấy ghi nhận ĐK marketing của chúng ta.

d) khi biến đổi tên, tương tác chinhánh, văn chống thay mặt đại diện, ngoài câu hỏi tiến hành phép tắc trên điểm c khoản này,công ty gửi thông tin mang lại Phòng đăng ký sale cung cấp tỉnh giấc vị trí doanhnghiệp sẽ ĐK kinh doanh về bài toán đã đổi khác thương hiệu, can hệ Trụ sở, vănchống đại diện thay mặt và hẳn nhiên bản sao phù hợp lệ Giấy ghi nhận đăng ký vận động củaTrụ sở, vnạp năng lượng chống đại diện, và để được đổi Giấy ghi nhận đăng ký tởm doanhtheo mẫu Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh của từng mô hình doanh nghiệpMG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

e) Trường phù hợp doanh nghiệp lậpchi nhánh, văn uống chống đại diện ở quốc tế, thì vào thời hạn mười lăm ngày,kể từ ngày thừa nhận mnghỉ ngơi Trụ sở, văn chống đại diện thay mặt, công ty gửi thôngbáo mang đến Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh giấc chỗ công ty sẽ ĐK kinhdoanh, để bổ sung làm hồ sơ đăng ký kinh doanh với và để được thay đổi Giấy chứng nhận đăngký kết marketing theo mẫu mã Giấy ghi nhận ĐK sale của từng các loại hìnhdoanh nghiệp lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

Khi thay đổi liên hệ hoặc chấmxong hoạt động của Trụ sở, vnạp năng lượng phòng đại diện thay mặt sinh sống nước ngoài, thì vào thờihạn mười lăm ngày, công ty gửi thông báo mang đến Phòng đăng ký marketing cấptỉnh giấc chỗ doanh nghiệp sẽ ĐK sale, và để được thay đổi Giấy chứng nhận đăngcam kết sale theo mẫu mã Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng nhiều loại hìnhcông ty lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

5. Đăng ký bổsung, biến hóa ngành, nghề tởm doanh

a) Lúc bổ sung cập nhật, biến hóa ngành,nghề kinh doanh, doanh nghiệp lớn gửi thông báo mang đến Phòng ĐK kinh doanh cấptỉnh nơi doanh nghiệp lớn đang ĐK kinh doanh, theo mẫu MTB-4.

- Nếu ngành, nghề ĐK bổsung là ngành, nghề buộc phải gồm vốn pháp định, thì phải có thêm chứng thực của cơquan tiền gồm thđộ ẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác minh theo quy định của công cụ,pháp lệnh với nghị định luật pháp về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, sách vở và giấy tờ hợppháp chứng minh về khoản vốn của doanh nghiệp.

- Nếu ngành, nghề ĐK bổsung là ngành, nghề cần có chứng từ hành nghề, thì bắt buộc gồm thêm bản sao hợplệ chứng chỉ hành nghề nguyên tắc so với từng mô hình doanh nghiệp lớn nêu tạiđiểm 1 Mục này.

- Đối cùng với cửa hàng đương nhiên thôngbáo, chủ thể phải bao gồm thêm bản sao phù hợp lệ:

+ Cửa Hàng chúng tôi cổ phần: Quyết định vàbiên bạn dạng họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần về câu hỏi bổ sung, chuyển đổi ngành, nghềkinh doanh.

+ chúng tôi thích hợp danh: Quyết địnhvới biên bạn dạng họp của những thành viên đúng theo danh về câu hỏi bổ sung, đổi khác ngành,nghề kinh doanh.

b) khi mừng đón thông báo,Phòng ĐK sale cấp cho tỉnh giấc buộc phải ghi Giấy biên thừa nhận theo mẫu mã MTB-19 vàtrao cho doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ ngày nhận ra thông báo, Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh giấc đổi Giấy chứngnhận ĐK kinh doanh cho bạn theo mẫu Giấy ghi nhận đăng ký kinhdoanh của từng loại hình doanh nghiệp lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, ví như bao gồm đủcác ĐK dụng cụ trên khoản 1 Điều 15 Nghị định số 109/2004/NĐ-CPhường.

6. Đăng kýchuyển đổi tác động trụ ssinh sống chủ yếu của doanh nghiệp

a) Đăng cam kết chuyển đổi địa chỉ trụssinh hoạt chủ yếu của doanh nghiệp vào phạm vi tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ươngđịa điểm công ty vẫn ĐK khiếp doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đếnPhòng đăng ký kinh doanh cấp cho thức giấc địa điểm công ty sẽ ĐK kinh doanh, theomẫu MTB-5.

- Đối với công ty cố nhiên thôngbáo, đơn vị cần gồm thêm bản sao phù hợp lệ:

+ Shop chúng tôi cổ phần: Điều lệ,ra quyết định với biên phiên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề thay đổi địa chỉtrụ sở bao gồm của bạn.

+ Cửa Hàng chúng tôi thích hợp danh: Điều lệ,ra quyết định với biên phiên bản họp của những thành viên phù hợp danh về việc biến hóa địa chỉtrụ sngơi nghỉ chính của chúng ta.

- Lúc mừng đón thông báo, Phòngđăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh đề nghị ghi Giấy biên dìm theo mẫu MTB-19 với trao chodoanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày nhận thông tin, Phòng đăng ký marketing cung cấp tỉnh giấc thay đổi Giấy ghi nhận đăngký sale cho khách hàng theo mẫu Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh củatừng mô hình công ty MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu gồm đủ những điềukhiếu nại luật pháp trên khoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2004/NĐ-CPhường.

b) Đăng ký kết đưa ảnh hưởng trụ sởbao gồm của bạn sang trọng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương không giống nơicông ty lớn đã ĐK khiếp doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đếnPhòng đăng ký sale cung cấp tỉnh vị trí công ty lớn ý định đặt trụ slàm việc new, theochủng loại MTB-5, hẳn nhiên bản sao đúng theo lệ Giấy ghi nhận đăng ký marketing. Đồngthời, gửi thông báo đến Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh giấc khu vực doanh nghiệp lớn đãđăng ký marketing.

- Đối cùng với công ty kèm theo thôngbáo, công ty đề xuất có thêm bản sao hòa hợp lệ:

+ Shop chúng tôi cổ phần: Điều lệ, danhsách người đóng cổ phần gây dựng, đưa ra quyết định và biên phiên bản họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần vềcâu hỏi thay đổi liên hệ trụ ssinh hoạt chính của doanh nghiệp.

+ Công ty phù hợp danh: Điều lệ,list member thích hợp danh, ra quyết định và biên phiên bản họp của những thành viênhòa hợp danh về câu hỏi biến đổi tương tác trụ slàm việc chính của khách hàng.

- Phòng đăng ký sale cấptỉnh giấc địa điểm công ty lớn dự định đặt trụ ssinh sống bao gồm cùng Phòng ĐK kinh doanh cấpthức giấc khu vực công ty lớn đang ĐK sale nên ghi Giấy biên nhấn theo mẫuMTB-19 cùng trao cho bạn.

Xem thêm: Tải Game Quản Lý Bóng Đá Offline Nhẹ Cho Pc Bạn Có Thể Tham Khảo Qua

- Trong thời hạn mười lăm ngày,kể từ ngày nhấn thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh giấc chỗ doanh nghiệpý định đặt trụ ssống new thu hồi Giấy ghi nhận ĐK sale của doanhnghiệp được cấp trước đó và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký sale mang lại doanhnghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng mô hình doanhnghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, giả dụ thương hiệu doanh nghiệp lớn ko trùng hoặckhông gây lầm lẫn cùng với thương hiệu doanh nghiệp không giống cùng mô hình doanh nghiệp đãĐK sale trong phạm vi tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong Trung ương nơidoanh nghiệp gửi đến.

- Trường đúng theo thương hiệu doanh nghiệptrùng hoặc tạo lầm lẫn với tên doanh nghiệp lớn không giống cùng mô hình doanh nghiệpđã ĐK sale vào phạm vi thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW nơidoanh nghiệp gửi cho, thì trong thời hạn bảy ngày, Tính từ lúc ngày nhận thôngbáo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh vị trí doanh nghiệp dự tính đặt trụ sngơi nghỉ mớiđề nghị thông báo cho bạn biết và chỉ dẫn công ty chọn thương hiệu khác,theo chủng loại MTB-17.

- Trong thời hạn bảy ngày, đề cập từngày cung cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn, Phòng đăng kýmarketing cung cấp tỉnh giấc gửi thông báo đã tịch thu Giấy chứng nhận ĐK tởm doanhđến Phòng ĐK sale cung cấp tỉnh khu vực trước đó đang đăng ký kinh doanh chodoanh nghiệp, dĩ nhiên bản sao Giấy ghi nhận đăng ký sale new của doanhnghiệp.

7. Đăng ký kết đổithương hiệu doanh nghiệp

a) Lúc đổi tên, doanh nghiệp gửithông báo đến Phòng đăng ký sale cung cấp thức giấc khu vực công ty đã đăng kýsale, theo mẫu MTB-6.

Đối cùng với công ty kèm theo thôngbáo, đơn vị đề xuất gồm thêm bản sao phù hợp lệ:

- Công ty cổ phần: Quyết định vàbiên phiên bản họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần về vấn đề thay tên chủ thể.

- công ty chúng tôi vừa lòng danh: Quyết địnhvới biên bản họp của những thành viên hòa hợp danh về bài toán đổi tên đơn vị.

b) khi mừng đón thông tin, Phòngđăng ký kinh doanh cấp tỉnh đề nghị ghi Giấy biên nhấn theo chủng loại MTB-19 với trao chodoanh nghiệp lớn.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ thời điểm ngày nhận được thông tin, Phòng đăng ký sale cấp tỉnh đổi Giấy chứngdìm đăng ký sale cho doanh nghiệp theo chủng loại Giấy ghi nhận ĐK kinhdoanh của từng mô hình công ty MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, ví như thương hiệu dựkiến chuyển đổi của người tiêu dùng được đặt đúng theo phép tắc tại điểm 1, điểm 2Mục III Thông tư này.

d) Trường hòa hợp thương hiệu dự con kiến thaythay đổi của bạn được đặt ko hòa hợp lao lý trên điểm 1, điểm 2 MụcIII Thông tứ này, thì trong thời hạn bảy ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận thông tin,Phòng đăng ký marketing cấp cho thức giấc cần thông tin cho bạn biết với hướngdẫn công ty chọn tên không giống, theo chủng loại MTB-17.

8. Đăng kýbiến đổi bạn thay mặt đại diện theo lao lý của doanh nghiệp

- Shop chúng tôi gửi thông tin đếnPhòng ĐK kinh doanh cấp cho thức giấc vị trí chủ thể vẫn ĐK kinh doanh, theo mẫuMTB-8. Kèm theo thông báo, chủ thể yêu cầu bao gồm thêm bản sao hòa hợp lệ:

+ Đối cùng với công ty cổ phần: Quyếtđịnh cùng biên phiên bản họp của Hội đồng quản ngại trị về việc đổi khác fan thay mặt đại diện theoluật pháp của người tiêu dùng.

- chúng tôi cần xuất trình bảnthiết yếu sổ hộ khẩu, hoặc Giấy chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu của bạn đạidiện theo lao lý dự con kiến sửa chữa.

- Trường hợp chủ thể tởm doanhcác ngành, nghề yên cầu đề nghị bao gồm chứng chỉ hành nghề cơ mà tín đồ thay mặt đại diện theo phápquy định dự con kiến đổi khác là fan độc nhất vô nhị tất cả chứng từ hành nghề này, thì kèmtheo thông báo cần gồm thêm bạn dạng sao hòa hợp lệ chứng chỉ hành nghề của tín đồ đạidiện theo điều khoản dự con kiến thay thế.

- Lúc đón nhận thông tin, Phòngđăng ký kinh doanh cung cấp thức giấc buộc phải ghi Giấy biên nhấn theo chủng loại MTB-19 và trao chocửa hàng.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày nhận thấy thông báo, Phòng ĐK sale cấp thức giấc thay đổi Giấy triệu chứng nhậnđăng ký marketing cho công ty theo mẫu mã MG-2, MG-3, MG-4.

b) Đăng cam kết chuyển đổi thành viênthích hợp danh của khách hàng phù hợp danh:

- Lúc công ty phù hợp danh tiếp nhậnmember hòa hợp danh, knhì trừ thành viên hợp danh, có thành viên thích hợp danh rútngoài cửa hàng, thì đơn vị gửi thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnhvị trí cửa hàng vẫn ĐK marketing, theo mẫu mã MTB-7. Thông báo nên được vớ cảcác member thích hợp danh ký; trường phù hợp thông tin bởi một member phù hợp danh ký kết,thì kèm theo thông báo nên bao gồm giấy của những member vừa lòng danh uỷ quyền chomột member vừa lòng danh ký thông tin thay đổi này. Cửa Hàng chúng tôi cần xuất trình bảnchủ yếu sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu của member hợpdanh được chào đón.

- Trường phù hợp chủ thể hòa hợp danhsale các ngành, nghề yên cầu buộc phải tất cả chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhậnthành viên phù hợp danh, dĩ nhiên thông tin cần tất cả thêm bản sao vừa lòng lệ chứng chỉhành nghề của member được đón nhận.

- lúc mừng đón thông tin, PhòngĐK marketing cung cấp tỉnh bắt buộc ghi Giấy biên thừa nhận theo mẫu mã MTB-19 với trao chođơn vị.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từngày nhận thấy thông báo, Phòng ĐK marketing cấp tỉnh giấc thay đổi Giấy hội chứng nhậnĐK kinh doanh cho quý doanh nghiệp theo mẫu MG-5.

9. Đăng kýbiến hóa vốn chi tiêu của nhà công ty bốn nhân với vốn điều lệ của công ty

a) Lúc đổi khác vốn đầu tư củacông ty doanh nghiệp tứ nhân cùng vốn điều lệ của người tiêu dùng, doanh nghiệp lớn gửi thông báomang đến Phòng đăng ký marketing cấp thức giấc chỗ doanh nghiệp lớn đã đăng ký marketing,theo mẫu MTB-9 đối với công ty lớn tứ nhân cùng mẫu MTB-10 đối với chủ thể.

- Đối cùng với cửa hàng kèm theo thôngbáo, cửa hàng bắt buộc tất cả thêm bảng bằng phẳng gia tài của khách hàng trên thời điểm quyếtđịnh giảm vốn điều lệ (ngôi trường thích hợp đăng ký bớt vốn điều lệ) với bản sao đúng theo lệ:

+ Đối cùng với chủ thể cổ phần: Quyếtđịnh với biên phiên bản họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần về Việc đổi khác vốn điều lệ.

+ công ty chúng tôi vừa lòng danh: Quyết địnhvà biên bạn dạng họp của những member vừa lòng danh về việc chuyển đổi vốn điều lệ.

- Trường hòa hợp doanh nghiệp kinhdoanh ngành, nghề cần tất cả vốn pháp định, lúc ĐK sút vốn đầu tư chi tiêu đối vớidoanh nghiệp bốn nhân hoặc bớt vốn điều lệ đối với cửa hàng, thì nấc vốn đăng kýsau khoản thời gian sút không được tốt rộng nút vốn pháp định áp dụng so với ngành, nghềkia.

b) lúc tiếp nhận thông tin,Phòng ĐK kinh doanh cung cấp tỉnh nên ghi Giấy biên thừa nhận theo mẫu MTB-19 vàtrao cho bạn.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ ngày nhận được thông tin, Phòng đăng ký sale cấp thức giấc đổi Giấy chứngdìm ĐK kinh doanh cho bạn theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của từng mô hình doanh nghiệp lớn MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

d) khi tiếp nhận thông báo củanhững ngôi trường hợp phương pháp trên các ngày tiết a, b và c điểm này, Phòng đăng ký kinhdoanh cung cấp tỉnh buộc phải ghi Giấy biên dìm theo mẫu mã MTB-19 với trao cho doanh nghiệp.

đ) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐK sale cung cấp tỉnh giấc đổi Giấy chứngdấn đăng ký kinh doanh cho quý doanh nghiệp theo mẫu MG-2, MG-5.

11. Đăng kýphân chia công ty

b) Lúc mừng đón làm hồ sơ của côngty, Phòng ĐK kinh doanh cấp tỉnh giấc yêu cầu ghi Giấy biên thừa nhận theo mẫu MTB-19với trao cho doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,kể từ ngày nhận thấy làm hồ sơ, Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh giấc cung cấp Giấy chứngthừa nhận ĐK kinh doanh cho những công ty được phân tách theo chủng loại MG-2, MG-3, ví như têncủa khách hàng được phân chia được đặt hợp vẻ ngoài tại điểm 1, điểm 2 Mục IIIThông tứ này.

d) Trường đúng theo thương hiệu của công tyđược phân chia được đặt không vừa lòng luật pháp tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tưnày, thì vào thời hạn bảy ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận làm hồ sơ ĐK kinhdoanh, Phòng ĐK sale cung cấp tỉnh buộc phải thông báo cho công ty biết vàgợi ý công ty lựa chọn tên không giống, theo mẫu mã MTB-17.

đ) Phòng đăng ký sale cấptỉnh yêu cầu thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh của chúng ta bị chia sauKhi cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký sale cho các cửa hàng được phân tách.

e) Đối cùng với công ty bao gồm Trụ sở,văn phòng thay mặt, cửa hàng buộc phải thông báo đến Phòng ĐK marketing cấptỉnh điểm đặt chi nhánh, văn uống chống đại diện để bổ sung cập nhật làm hồ sơ đăng ký của chinhánh, vnạp năng lượng phòng đại diện.

g) Trên Giấy chứng nhận đăng kýsale cấp cho công ty được phân tách, ghi ngày cấp cho Giấy chứng nhận ĐK kinhdoanh là ngày sẽ cấp cho Giấy chứng nhận ĐK marketing cho doanh nghiệp bị phân tách vàghi ngày cấp cho thay đổi là ngày cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký marketing mang đến công tyđược phân chia.

12. Đăng kýtách công ty

a) công ty chúng tôi gửi làm hồ sơ đăng kýkinh doanh hình thức trên điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký tởm doanhcấp cho tỉnh địa điểm đơn vị đang ĐK sale. Kèm theo hồ sơ, đơn vị đề xuất córa quyết định bóc tách đơn vị, biên bản họp của Hội đồng member so với công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn có nhị member trsinh sống lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổphần.

b) Khi tiếp nhận làm hồ sơ của côngty, Phòng ĐK sale cấp tỉnh yêu cầu ghi Giấy biên thừa nhận theo chủng loại MTB-19cùng trao cho quý doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,kể từ ngày nhận ra làm hồ sơ Phòng ĐK kinh doanh cấp cho thức giấc thay đổi Giấy chứngnhấn ĐK sale cho quý doanh nghiệp bị tách; cấp mới Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh cho quý doanh nghiệp được tách nếu thương hiệu của người sử dụng được bóc tách được đặt đúngtheo luật trên điểm 1, điểm 2 Mục III Thông bốn này.

d) Trường thích hợp tên của công tyđược bóc sau khi bóc tách được đặt ko hòa hợp điều khoản tại điểm 1, điểm 2Mục III Thông tư này, thì vào thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơĐK marketing, Phòng đăng ký sale cung cấp tỉnh nên thông báo đến côngty biết cùng lý giải chủ thể lựa chọn tên không giống, theo mẫu mã MTB-17.

13. Đăng kýđúng theo tốt nhất công ty

b) khi chào đón hồ sơ của côngty, Phòng ĐK sale cung cấp tỉnh phải ghi Giấy biên dấn theo chủng loại MTB-19cùng trao cho quý doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ, Phòng đăng ký marketing cấp cho thức giấc cấp đổi Giấyghi nhận đăng ký sale cho công ty thích hợp độc nhất vô nhị giả dụ thương hiệu của doanh nghiệp hợp nhấtđược đặt hòa hợp phương tiện tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông bốn này.

d) Trường thích hợp tên của công tyđúng theo độc nhất được đặt ko đúng theo vẻ ngoài trên điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tưnày, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK kinhdoanh, Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh giấc cần thông tin cho quý doanh nghiệp biết vàtrả lời chủ thể chọn tên không giống, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng ĐK sale cấptỉnh giấc buộc phải thu hồi Giấy ghi nhận ĐK sale của khách hàng bị thích hợp nhấtsau khoản thời gian cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh cho quý doanh nghiệp hợp độc nhất. Trường hợpchủ thể bị phù hợp nhất bao gồm trụ ssinh hoạt bao gồm tại thức giấc, thị thành trực ở trong Trung ươngkhác nơi cửa hàng vừa lòng độc nhất vô nhị có trụ ssinh hoạt chủ yếu, thì công ty thích hợp duy nhất đề nghị nộp lạiGiấy chứng nhận ĐK sale của người sử dụng bị thích hợp duy nhất đến Phòng ĐK kinhdoanh cấp tỉnh địa điểm sẽ cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký marketing cho công ty bị hợpduy nhất.

e) Đối cùng với chủ thể bị đúng theo nhấtcó chi nhánh, vnạp năng lượng phòng thay mặt đại diện, công ty phù hợp độc nhất vô nhị phải thông báo mang đến Phòngđăng ký sale cung cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn uống phòng đại diện thay mặt cùng nơi côngty đúng theo tuyệt nhất để bổ sung cập nhật hồ sơ đăng ký của Trụ sở, vnạp năng lượng chống đại diện và củachủ thể phù hợp tuyệt nhất.

g) Trên Giấy ghi nhận đăng kýkinh doanh cung cấp cho quý doanh nghiệp hợp độc nhất ghi ngày cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh là ngày đã cấp cho Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh nhanh nhất cho quý doanh nghiệp bịđúng theo độc nhất với ghi ngày cấp cho thay đổi là ngày cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký sale chođơn vị hòa hợp duy nhất.

14. Đăng kýsáp nhập công ty

b) Khi chào đón hồ sơ của côngty, Phòng đăng ký marketing cung cấp thức giấc phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19cùng trao cho quý doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ ngày nhận ra làm hồ sơ Phòng ĐK kinh doanh cấp tỉnh giấc thay đổi Giấy hội chứng nhậnĐK kinh doanh cho công ty nhận sáp nhập.

d) Phòng đăng ký marketing cấpthức giấc yêu cầu thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh của người sử dụng bị sáp nhậpsau khi cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhấn sáp nhập.Trường hòa hợp chủ thể bị sáp nhập có trụ ssinh hoạt chính tại thức giấc, thành thị trực thuộcTrung ương không giống địa điểm công ty dìm sáp nhập tất cả trụ slàm việc chính, thì chủ thể dấn sápnhập nên nộp lại Giấy chứng nhận ĐK sale của doanh nghiệp bị sáp nhậpcho Phòng ĐK sale cung cấp thức giấc khu vực đã cấp Giấy ghi nhận đăng ký kinhdoanh cho quý doanh nghiệp bị sáp nhập.

đ) Đối cùng với công ty bị sáp nhậptất cả Trụ sở, văn uống phòng thay mặt đại diện, đơn vị dấn sáp nhập buộc phải thông tin choPhòng đăng ký sale cấp tỉnh giấc nơi đặt chi nhánh, vnạp năng lượng chống thay mặt đại diện và nơichủ thể nhấn sáp nhập để bổ sung cập nhật hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn uống chống đạidiện và của bạn dìm sáp nhập.

b) Khi mừng đón hồ sơ của côngty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho tỉnh giấc bắt buộc ghi Giấy biên dấn theo mẫu mã MTB-19và trao cho quý doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày cảm nhận làm hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh cấp Giấy chứngnhận ĐK marketing cho quý doanh nghiệp biến hóa, giả dụ tên của bạn chuyển đổi được đặt hòa hợp phương tiện trên điểm 1, điểm 2 Mục III Thông bốn này.

d) Trường hợp tên của công tythay đổi không được đặt đúng theo nguyên tắc tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thôngtứ này, thì trong thời hạn bảy ngày, Tính từ lúc ngày nhận ra làm hồ sơ đăng ký kinhdoanh, Phòng ĐK kinh doanh cung cấp thức giấc đề nghị thông báo cho công ty biết vàgợi ý đơn vị lựa chọn tên không giống, theo mẫu mã MTB-17.

đ) Phòng ĐK marketing cấptỉnh yêu cầu thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được chuyểnthay đổi sau khoản thời gian cung cấp Giấy ghi nhận ĐK sale cho doanh nghiệp biến đổi.

e) Đối với công ty được chuyểnthay đổi gồm chi nhánh, văn uống phòng thay mặt, công ty thay đổi nên thông báo choPhòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh giấc vị trí đặt chi nhánh, vnạp năng lượng chống thay mặt đại diện cùng nơiđơn vị biến đổi nhằm bổ sung làm hồ sơ ĐK của chi nhánh, văn chống đại diệnvà của doanh nghiệp chuyển đổi.

a) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày nhận ủy quyền, công ty gửi hồ sơ ĐK kinh doanh quy địnhtrên điểm 1 Mục I Thông tứ này cho Phòng ĐK kinh doanh cấp tỉnh. Kèm theohồ sơ, đơn vị nên có hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cửa hàng.

b) Khi chào đón làm hồ sơ của côngty, Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh giấc yêu cầu ghi Giấy biên nhấn theo mẫu mã MTB-19với trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp thức giấc cấp Giấy chứngdìm đăng ký sale cho doanh nghiệp chuyển đổi, nếu thương hiệu của người sử dụng đưa đổi được đặt hòa hợp nguyên lý tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông bốn này.

d) Trường thích hợp tên của công tybiến hóa ko được đặt đúng theo phương pháp tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thôngtứ này, thì vào thời hạn bảy ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ ĐK kinhdoanh, Phòng đăng ký marketing cấp tỉnh đề nghị thông báo cho quý doanh nghiệp biết vàkhuyên bảo công ty lựa chọn thương hiệu khác, theo mẫu MTB-17.

a) Trong thời hạn mười lăm ngày,kể từ ngày nhấn chuyển nhượng, người thừa nhận chuyển nhượng gửi hồ sơ ĐK kinhdoanh hình thức trên điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng ĐK kinh doanh cấpthức giấc. Kèm theo hồ sơ, buộc phải gồm thích hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

b) lúc đón nhận hồ sơ của doanhnghiệp tư nhân, Phòng đăng ký marketing cấp thức giấc đề nghị ghi Giấy biên nhận theochủng loại MTB-19 cùng trao cho khách hàng tư nhân.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày,Tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ Phòng ĐK marketing cấp thức giấc cấp Giấy chứngdìm đăng ký sale cho bạn tư nhân, nếu tên của khách hàng tưnhân được đặt hợp giải pháp trên điểm 1, điểm 2 Mục III Thông bốn này.

d) Trường đúng theo tên của doanhnghiệp tư nhân ko được đặt phù hợp luật trên điểm 1, điểm 2 Mục IIIThông tứ này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cảm nhận làm hồ sơ đăng kýsale, Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp tỉnh đề xuất thông tin mang lại doanh nghiệptư nhân biết và gợi ý doanh nghiệp lớn tư nhân chọn tên không giống, theo mẫu MTB-17.

18. Thông báocông ty trợ thời hoàn thành hoạt động

a) Trước lúc tạm dứt hoạt độngít nhất mười lăm ngày, doanh nghiệp lớn gửi thông tin mang lại Phòng đăng ký khiếp doanhcung cấp thức giấc chỗ doanh nghiệp sẽ ĐK sale với ban ngành thuế, theo mẫuMTB-14.

Đối với đơn vị dĩ nhiên thôngbáo, công ty cần xuất trình bản sao vừa lòng lệ:

- Đối với cửa hàng cổ phần: Quyếtđịnh cùng biên bạn dạng họp của Hội đồng quản lí trị về bài toán cửa hàng tạm thời dứt hoạt động.

- shop đúng theo danh: Quyết địnhvới biên bạn dạng họp của những thành viên vừa lòng danh về câu hỏi chủ thể trợ thì hoàn thành hoạtrượu cồn.

b) khi chào đón thông báo,Phòng ĐK sale cung cấp tỉnh giấc yêu cầu ghi Giấy biên dấn theo mẫu MTB-19 vàtrao cho khách hàng.

19. Cấp lạiGiấy ghi nhận ĐK ghê doanh

a) Cấp lại Giấy ghi nhận đăngký kết sale trong ngôi trường phù hợp mất Giấy chứng nhận ĐK marketing.

lúc mất Giấy chứng nhận đăng kýsale, doanh nghiệp đề nghị khai báo với ban ngành Công an chỗ mất Giấy chứngnhận đăng ký marketing, Phòng ĐK kinh doanh vị trí vẫn cấp cho Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh và thông tin bên trên phương tiện lên tiếng đại chúng tía lầntiếp tục.

Sau tía mươi ngày Tính từ lúc ngàythông báo, nếu công ty không tìm được Giấy ghi nhận đăng ký gớm doanhđã hết, thì doanh nghiệp lớn ý kiến đề xuất Phòng đăng ký marketing cấp cho thức giấc nơi đang cấpGiấy ghi nhận ĐK marketing cung cấp lại Giấy ghi nhận ĐK gớm doanhcho bạn. Hồ sơ đề xuất cung cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

- Đơn đề xuất cấp cho lại Giấy chứngthừa nhận đăng ký ghê doanh;

- Xác nhấn của ban ngành Công anvề vấn đề knhì báo mất Giấy chứng nhận ĐK marketing của doanh nghiệp;

- Giấy biên dìm của cơ quanbáo, đài về việc nhận đăng thông tin Giấy ghi nhận đăng ký marketing đang mấtcủa doanh nghiệp hoặc tờ báo sẽ đăng thông tin này.

b) Cấp lại Giấy ghi nhận đăngcam kết kinh doanh vào ngôi trường vừa lòng bị rách nát, nát,... Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

Trường đúng theo Giấy chứng nhận đăngký kết marketing bị rách, nát..., doanh nghiệp lớn có tác dụng lại thủ tục và để được cấp lạiGiấy ghi nhận ĐK kinh doanh. Hồ sơ đề xuất cung cấp lại Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh gồm:

- Đơn kiến nghị cung cấp lại Giấy chứngdấn đăng ký khiếp doanh;

- Bản bao gồm Giấy chứng nhận đăngký kết marketing bị rách nát, nát...

c) Lúc tiếp nhận làm hồ sơ của doanhnghiệp trong những ngôi trường đúng theo nêu tại các huyết a, b điểm này, Phòng ĐK kinhdoanh cung cấp tỉnh giấc đề nghị ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 cùng trao đến doanhnghiệp.

Trong thời hạn năm ngày, nói từngày nhận thấy làm hồ sơ, Phòng ĐK marketing cấp cho tỉnh cung cấp lại Giấy hội chứng nhậnĐK sale cho khách hàng theo mẫu Giấy ghi nhận đăng ký tởm doanhcủa từng mô hình công ty MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5. Số Giấy chứngnhận ĐK marketing cấp lại là số ghi vào Giấy ghi nhận ĐK kinhdoanh đã mất, hoặc bị rách nát, nát... cùng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhghi rõ lần cung cấp lại.

d) Việc cấp lại Giấy hội chứng nhậnđăng ký chuyển động đối với Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện vào ngôi trường đúng theo mất;bị rách, nát,... vận dụng theo dụng cụ tại các ngày tiết a, b điểm đó.

20. Đổi Giấyghi nhận đăng ký sale đã cấp cho theo Luật Doanh nghiệp tứ nhân, Luật Côngty

a) Doanh nghiệp thay đổi lại Giấychứng nhận đăng ký marketing được cấp theo Luật Doanh nghiệp bốn nhân, Luậtshop sẽ được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh với số đăng ký kinhdoanh theo giải pháp trên Thông bốn này, trong các trường đúng theo sau:

- Doanh nghiệp mất bé dấu;

- Doanh nghiệp đổi tên;

- Doanh nghiệp gửi trụ sởthiết yếu sang tỉnh, đô thị khác;

- Doanh nghiệp từ bỏ nguyện đổiGiấy ghi nhận đăng ký marketing.

b) Trên Giấy chứng nhận đăng kýmarketing cấp cho lại ghi ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK marketing lần thứ nhất vàngày cấp Giấy ghi nhận ĐK marketing cung cấp lại.

21. Thông báovà bảo quản nội dung đăng ký tởm doanh

a) Trong thời hạn bảy ngày, kểtừ ngày cung cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng kýmarketing, cung cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký sale, tịch thu Giấy triệu chứng nhậnđăng ký kinh doanh của bạn, Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho tỉnh gửi bảnsao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh, phiên bản sao thay đổi Giấy chứng nhận đăng kýmarketing, phiên bản sao Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh cấp lại, thông báo thuhồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Bộ Kế hoạch với Đầu bốn, phòng ban thuế,cơ sở thống kê, phòng ban thống trị ngành kinh tế - kỹ thuật cùng cấp cho, Phòng đăngký kết sale cung cấp thị xã địa điểm doanh nghiệp lớn đặt trụ slàm việc bao gồm.

b) Sau khi cấp Giấy chứng nhậnđăng ký marketing, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký sale, cấp cho lại Giấy chứngdấn đăng ký marketing, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dấn đượcthông tin tạm bợ kết thúc buổi giao lưu của doanh nghiệp ..., Phòng ĐK khiếp doanhcấp thức giấc ghi phần lớn văn bản đăng ký sale của người sử dụng vào Sổ đăng kýkinh doanh bảo quản tại Phòng đăng ký kinh doanh.

c) Quy định về thông tin với lưugiữ thông tin tại những huyết a, b điểm đó cũng khá được vận dụng so với Giấy chứngnhấn đăng ký buổi giao lưu của chi nhánh, văn chống thay mặt.

d) Định kỳ vào tuần sản phẩm công nghệ hai hàngmon, Phòng ĐK sale cấp cho thức giấc lập report tình hình đăng ký kinhdoanh của mon trước trên tỉnh theo chủng loại BC-1 và gửi về Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ.Trường phù hợp Phòng đăng ký marketing cung cấp tỉnh giấc sẽ nối mạng Internet, thì trướcKhi gửi report bằng vnạp năng lượng phiên bản, có thể thực hiện tlỗi điện tử (Email) nhằm gửi báo cáonhanh qua liên quan thỏng năng lượng điện tử bic