DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾNG ANH

Tên tiếng Anh doanh nghiệp là một nghành nghề dịch vụ phổ biến chuyển mà người đi làm việc sử dụng giờ đồng hồ Anh liên tiếp tiếp xúc. Trong bài viết này, vẻ ngoài Hùng tô xin reviews Doanh nghiệp tứ nhân tiếng anh là gì?


1. Doanh nghiệp tứ nhân là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 nguyên lý Doanh nghiệp 2020 pháp luật như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là trong số những loại hình doanh nghiệp bởi vì một cá nhân làm công ty và cá nhân đó yêu cầu tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi vận động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh

Lưu ý đối với doanh nghiệp tứ nhân như sau:

Doanh nghiệp tư nhân không được vạc hành ngẫu nhiên một loại đầu tư và chứng khoán nào.Mỗi một cá thể sẽ chỉ được quyền thành lập và hoạt động một doanh nghiệp tư nhân. Công ty doanh nghiệp tứ nhân sẽ không còn được đồng thời là nhà hộ kinh doanh hoặc là thành viên đúng theo danh trong doanh nghiệp hợp danh.Doanh nghiệp tứ nhân ko được quyền góp vốn vào thành lập hoặc mua các loại cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp hợp danh, công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc trong doanh nghiệp cổ phần.

2. Doanh nghiệp tứ nhân giờ đồng hồ anh là gì

Doanh nghiệp bốn nhân dịch quý phái tiếng Anh là: Private enterprise.

Pursuant to Clause 1, Article 188 of the 2020 Law on Enterprises:

A private enterprise is a business owned by an individual và that individual is solely responsible with all of his / her assets for all business activities.

Note for private enterprises as follows:

A private enterprise is not allowed to issue any kind of securities.Each individual is only entitled to lớn set up a private enterprise. The owner of a private enterprise cannot concurrently be the head of a business household or a general partner of a partnership.A private enterprise is not allowed lớn contribute capital to the establishment or purchase shares or capital contributions in a partnership, limited liability company or joint stock company.

Xem thêm: Cổng Dvi Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Hdmi Và Dvi Là Gì

*
*

3. đa số câu thường thực hiện về doanh nghiệp tư nhân bằng tiếng anh

Những câu thường áp dụng về doanh nghiệp tứ nhân bằng tiếng Anh mọi tín đồ cần giữ ý:

Tiếng ViệtTiếng Anh
Doanh nghiệp tư nhân bao gồm những điểm sáng gì?What characteristics does private enterprise include?
Doanh nghiệp bốn nhân có được phát hành chứng khoán không?Can private enterprises issue securities?
Tổ chức tất cả quyền thành lập và hoạt động doanh nghiệp tứ nhân giỏi không?Does the organization have the right lớn establish a private enterprise?
Thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp bốn nhân theo đúng quy định pháp luật hiện nayThe procedures for setting up a private enterprise are in accordance with the current law
Nghĩa vụ về gia tài với doanh nghiệp tứ nhân là gì?What is the property obligation with the private enterprise?
Doanh nghiệp tứ nhân khác với công ty hợp danh như thế nào?How is a private enterprise different from a partnership?
Chủ doanh nghiệp tứ nhân muốn ra đời thêm một doanh nghiệp tứ nhân không giống mà quản lý có được giỏi không?Can the owner of a private business want to set up another private business but be his owner?

4. Các mô hình doanh nghiệp khác bởi tiếng anh là gì?

Việc sử dụng ngôn ngữ quốc tế để giao dịch thông dụng nhất là giờ Anh đang trở bắt buộc vô cùng quan trọng. Các bạn chắc chắn phải ghi nhận tên giờ Anh của các loại hình doanh nghiệp hiện nay.


– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: One member limited liability companies

A single member limited liability company is a type of business owned by an organization or individual; the company owner is liable for debts & property obligations. Other companies khổng lồ the extent of the charter capital contributed by the company. (Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv là mô hình doanh nghiệp vày một cá thể hoặc tổ chức cai quản sở hữu công ty; công ty sở hữu công ty sẽ phụ trách về những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác của vào phạm vi số vốn điều lệ sẽ góp vào công ty).

– công ty hợp danh: Partnership

A partnership is a type of business between two or more individuals with the same management rights & profits. It is necessary khổng lồ have at least two members who are joint owners of the company, doing business together under a common name (called general partners); In addition to the general partners of the partnership, the company may have capital-contributing members. (Công ty hòa hợp danh là loại hình doanh nghiệp giữa hai hoặc nhiều cá nhân có cùng quyền làm chủ và lợi nhuận. Rất cần phải có tối thiểu hai member là chủ sở hữu thông thường của công ty, thuộc nhau kinh doanh dưới một tên thông thường (gọi là thành viên phù hợp danh); ngoài các thành viên đúng theo danh công ty có thể có member góp vốn.)

– công ty cổ phần: joint stock company

A joint stock company is a type of enterprise in which: The company’s charter capital is divided into equal parts called shares. The company’s shareholders are only responsible for the company’s debts & other property obligations to the extent of the capital contributed to lớn the enterprise and the shareholders have the right to freely transfer their shares khổng lồ others. (Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp, vào đó: Vốn điều lệ doanh nghiệp được chia thành nhiều phần cân nhau gọi là cổ phần. Các cổ đông doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của người tiêu dùng trong phạm vi khoản đầu tư đã góp vào công ty và những cổ đông bao gồm quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho tất cả những người khác).

– doanh nghiệp lớn nhà nước: State – owned enterprise

State-owned enterprise means a type of enterprise in which the State owns more than một nửa of the charter capital. (Doanh nghiệp đơn vị nước là mô hình doanh nghiệp trong đó Nhà nước bao gồm sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Trên đó là toàn bộ chia sẻ của phương pháp Hùng sơn về vấn đề Doanh nghiệp tư nhân giờ đồng hồ anh là gì?. Trường hợp còn ngẫu nhiên vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, chúng ta hãy contact ngay với shop chúng tôi để được hỗ trợ.