NHỮNG PHÁT NGÔN "GÂY SỐC" CỦA TSKH ĐOÀN HƯƠNG KHIẾN DƯ LUẬN DẬY SÓNG