Điều kiện kinh doanh đại lý bảo hiểm

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng reviews đến quý thành viên toàn văn cách thức về đk đại lý bảo hiểm.

Bạn đang xem: Điều kiện kinh doanh đại lý bảo hiểm


Điều kiện cửa hàng đại lý bảo hiểm

Ngày bao gồm hiệu lực

Căn cứ pháp lý

Điều 83. Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý phân phối bảo hiểm phải có đủ điều kiện vận động đại lý theo hình thức tại Điều 86 Luật marketing bảo hiểm và đề xuất ký vừa lòng đồng đại lý phân phối bảo hiểm theo cách thức tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Điều 86. Đại lý bán sản phẩm bảo hiểm links đầu tư, bảo đảm hưu trí, bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

1. Đại lý bảo hiểm cung cấp bảo hiểm liên kết đơn vị phải đáp ứng các đk sau:

a) Không phạm luật quy định quy định về vận động đại lý bảo đảm và quy tắc đạo đức công việc và nghề nghiệp đại lý của chúng ta bảo hiểm;

b) Được công ty bảo hiểm giảng dạy và bệnh nhận ngừng khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

c) Đáp ứng một trong những điều kiện kinh nghiệm tay nghề sau:

- Là cửa hàng đại lý bảo hiểm với có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm liên tục;

- Là cửa hàng đại lý bảo hiểm, có tối thiểu 06 tháng gớm nghiệm thao tác làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo đảm và có chứng chỉ trình độ về chứng khoán do Ủy ban kinh doanh chứng khoán nhà nước cấp;

- Là cửa hàng đại lý bảo hiểm, có tối thiểu 06 tháng khiếp nghiệm vận động đại lý bảo hiểm liên tục và tất cả bằng giỏi nghiệp từ cđ trở lên trong nghành nghề dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

2. Đại lý bảo hiểm phân phối bảo hiểm links chung phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

a) Không vi phạm luật quy định lao lý về hoạt động đại lý bảo đảm và phép tắc đạo đức nghề nghiệp và công việc đại lý của công ty bảo hiểm;

b) Được doanh nghiệp lớn bảo hiểm giảng dạy và chứng nhận dứt khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung;

c) Có tối thiểu 03 tháng kinh nghiệm vận động đại lý bảo đảm hoặc sẽ có ít nhất 01 năm làm việc trong nghành nghề tài chính, ngân hàng, bảo đảm hoặc đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong nghành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Xem thêm: Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Doanh Nghiệp Là Gì, Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì

3. Đại lý bảo hiểm buôn bán bảo hiểm hưu trí phải đáp ứng nhu cầu các đk sau:

a) Có chứng từ đại lý bảo đảm do cơ sở huấn luyện được cỗ Tài chính đồng ý chấp thuận cấp;

b) Không vi phạm quy định pháp luật về hoạt động đại lý bảo đảm và nguyên tắc đạo đức công việc và nghề nghiệp đại lý của công ty bảo hiểm;

c) Được doanh nghiệp lớn bảo hiểm huấn luyện và đào tạo và triệu chứng nhận xong khóa học về thành phầm bảo hiểm hưu trí.

4. Đại lý cung cấp bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 03 tháng khiếp nghiệm chuyển động đại lý bảo hiểm;

b) Không vi phạm luật quy định luật pháp về hoạt động đại lý bảo hiểm và luật lệ đạo đức công việc và nghề nghiệp đại lý của chúng ta bảo hiểm;

c) Được doanh nghiệp lớn bảo hiểm đào tạo tối thiểu 16 tiếng về bảo đảm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và cấp triệu chứng nhận ngừng khóa học.

Điều 87. Cơ sở huấn luyện đại lý bảo hiểm

1. Cơ sở giảng dạy đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các đk sau đây:

a) tất cả chương trình đào tạo và huấn luyện quy định trên Điều 88 Nghị định này;

b) Cán bộ đào tạo và giảng dạy đại lý bảo hiểm phải gồm kiến thức trình độ chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và tài năng sư phạm;

c) tất cả đủ cửa hàng vật hóa học để bảo vệ cho việc đào tạo.

- Nghị định 73/2016/NĐ-CPhướng dẫn Luật sale bảo hiểm với Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

- Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định mức sử dụng về đk đầu tư, marketing thuộc phạm vi làm chủ nhà nước của cục Tài chính


*
*
53,237


điều kiện kinh doanh, 3.500 giấy phép con, Nghị định 73/2016/NĐ-CP, Nghị định 73, 73/2016/NĐ-CP,