Diệp bảo ngọc: 'tôi biết hải băng yêu chồng cũ từ lâu'