Đang Ở Đỉnh Cao Bỗng Từ Bỏ Showbiz, Lấy Vợ Hot Girl, Đổi Đời Giàu Có Xây 5 Nhà Triệu Đô