Diễn viên văn phượng suýt bị đuối nước khi đóng phim