Quỳnh lam là ai? tiểu sử, đời tư và sự nghiệp nữ diễn viên