Tiểu sử mai phương: xúc động hình ảnh con gái 8 tuổi đến chùa thắp hương cho mẹ mai phương