Diễm Hương, Việt Trinh: Hai Mỹ Nhân Việt Đình Đám Ngày Nào Giờ Ra Sao?