Diễm hương, việt trinh: hai mỹ nhân việt đình đám ngày nào giờ ra sao?