Mc cát tường sống ra sao trước khi "hỏi cưới" bạn thân, làm mẹ đơn thân 18 năm?