Điện Cực Là Gì

Các sự khác biệt chính giữa điện ráng và điện rứa tế bào là cố kỉnh thế điện rất đề cập đến kĩ năng của một điện rất trong một tế bào bị giảm hoặc bị oxy hóa trong những lúc tiềm năng của tế bào là sự khác biệt giữa các thế điện cực của các điện cực gồm trong một tế bào năng lượng điện hóa.

Bạn đang xem: Điện cực là gì

Điện cụ và điện cầm tế bào là thuật ngữ lý giải lực điện đụng của pin năng lượng điện hóa. Điện gắng điện cực mang lại điện cố điện cực của một điện cực trong khi điện núm tế bào lưu ý điện cầm cố điện cực của cả hai điện cực.

NỘI DUNG

1. Tổng quan cùng sự biệt lập chính2. Tiềm năng điện rất là gì 3. Tiềm năng tế bào là gì 4. So sánh cạnh nhau - Tiềm năng điện cực so cùng với tiềm năng tế bào ngơi nghỉ dạng bảng5. Tóm tắt

Tiềm năng điện cực là gì?

Điện cố kỉnh điện rất là xu thế của một điện rất trong một tế bào năng lượng điện hóa bị bớt hoặc bị oxy hóa. Nó là suất điện hễ của một tế bào. Có ba yếu tố ảnh hưởng đến cực hiếm của vậy điện cực: bản chất của điện cực, nồng độ của những ion trong dung dịch điện phân và nhiệt độ. Đối với bất kỳ tế bào năng lượng điện hóa nào, tổng điện gắng là tổng điện ráng của hai năng lượng điện cực. Bạn có thể biểu thị điện vắt điện rất là E. Tuy nhiên, họ không thể đo điện gắng điện cực trong sự cô lập. Nó bắt buộc được đo trong làm phản ứng với một trong những điện rất khác.

*

Hình 01: Một tế bào điện hóa đối chọi giản

Hơn nữa, cố gắng điện cực phụ thuộc vào nồng độ của các điện cực, nhiệt độ của pin năng lượng điện hóa và áp suất (nếu tế bào chứa những điện cực khí). Thông thường, điện cố kỉnh điện rất được đo tương ứng với điện rất chuẩn.

Điện cực tiêu chuẩn chỉnh điển hình là điện cực hydro và vắt điện cực của chính nó được lấy bởi không. Không tính ra, bọn họ phải sử dụng những điều kiện nhiệt động chuẩn chỉnh để đo những tiềm năng; mặt khác, họ không thể dành được giá trị tiềm năng bao gồm xác vì thế điện cực dựa vào vào sức nóng độ, áp suất, v.v ... Ở đây, các điều khiếu nại nhiệt rượu cồn chuẩn bao hàm đo điện rất hydro, dung dịch năng lượng điện phân bao gồm nồng độ 1 mol / L, áp suất 1 atm, và nhiệt độ 25 ° C.

Xem thêm: Tải Và Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile Trên Pc Cùng Noxplayer Giả Lập Androidnoxplayer

Tiềm năng tế bào là gì?

Điện thế tế bào đề cập mang lại tổng điện chũm của một tế bào điện hóa có hai năng lượng điện cực. Ở đây, các tế bào điện hóa nên gồm hai nửa phản nghịch ứng hiếm hoi diễn ra song song cùng với nhau và sau đó, tiềm năng của tế bào như sau:

Etế bào = chũm oxy hóa + rứa khử

Do đó, điện cầm tế bào là tổng của cầm cố điện rất catốt và vậy điện cực anốt. Một tế bào volta thực sự khác với đk tiêu chuẩn. Vì đó, chúng ta cần điều chỉnh giá trị thực nghiệm để có được quý giá tiêu chuẩn. Nó là như sau:

Etế bào = E0tế bào - (RT / nF) lnQ

Ở đâutế bào là tiềm năng tế bào thực nghiệm, E0tế bào là cố năng tế bào tiêu chuẩn, R là hằng số phổ quát, T là nhiệt độ, n là số mol electron được trao đổi trong các phản ứng nửa, F là hằng số Faraday và Q là yêu thương số làm phản ứng sức nóng động.

Sự khác hoàn toàn giữa tiềm năng điện cực và tiềm năng tế bào là gì?

Sự biệt lập chính giữa điện chũm điện rất và điện nạm tế bào là điện chũm điện cực đề cập đến tài năng điện rất trong tế bào bị bớt hoặc bị oxy hóa trong những lúc điện thay tế bào là sự khác biệt giữa điện rứa điện cực của những điện cực tất cả trong pin điện hóa. Bởi vì đó, thế điện cực mang đến điện thế của một năng lượng điện cực trong lúc điện nuốm tế bào để mắt tới cả hai điện cực.

Hơn nữa, một sự biệt lập đáng kể khác thân điện cố gắng điện cực và điện cố gắng tế bào là cần thiết đo được năng lượng điện thế bởi vì nó là một giá trị tương đối, mà lại điện cố kỉnh tế bào có thể dễ dàng đo được vì chúng ta cần tìm thấy sự biệt lập về điện cố gắng điện cực, là quý giá tương đối.

*

Tóm tắt - Tiềm năng điện rất so cùng với tiềm năng tế bào

Tiềm năng điện cực và tiềm năng tế bào được bàn luận dưới phần năng lượng điện hóa, liên quan đến những tế bào năng lượng điện hóa. Sự khác biệt chính giữa gắng điện rất và nạm năng tế bào là chũm điện rất đề cập đến tài năng điện rất trong tế bào bị sút hoặc bị oxy hóa trong những khi tiềm năng tế bào là sự khác hoàn toàn giữa cụ điện cực của năng lượng điện cực gồm trong một tế bào năng lượng điện hóa.

tư liệu tham khảo:

1. Tiềm năng điện cực tiêu chuẩn. Siêu âm, bao gồm sẵn nghỉ ngơi đây.

Hình hình ảnh lịch sự:

1. Truyền Galvanic Di động do Gringer - Tập tin: Galvanische Zelle.png, vày Tinux (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia