Dân Tộc Tiếng Anh Là Gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bài Viết: dân tộc tiếng anh là gì

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

*

noun Nation, race dân tộc vn the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có tương đối nhiều dân tộc a country with many nationalities chủ nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc vn là một The Vietnamese nation is one tất cả những dân tộc trên thế giới đều ra đời bình đẳng; dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền hưởng tự do và hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right khổng lồ freedom và happiness national nationality; ethnic group Một nước có khá nhiều dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups nhà nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference và the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese với the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed khổng lồ be one of the major races of the world và often found in northern với eastern Asia.

Xem thêm: Tuổi Canh Dần Sinh Năm 1950, Xem Tử Vi Tuổi Canh Dần 1950 Nam Mạng Năm 2021

At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam.

The tởm people (or Viets) tài khoản for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H”Mong, Dao với Khmer.