Tăng thanh hà xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp nhờ ảnh hưởng của một người