Công thức cấu tạo của chất béo

Dưới đấy là Công thức cấu tạo của hóa học béo được Mobitool biên soạn giúp các bạn học sinh biết viết công thức cấu trúc của hóa học béo tương tự như phân các loại được chất béo, từ bỏ đó rất có thể vận dụng làm những dạng bài xích tập thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết chất béo. Rèn luyện tài năng làm bài tập, học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của chất béo

Bạn đã xem: Công thức kết cấu của chất mập – công thức của hóa học béo

Khái niệm Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: các axit béo thường có trong chất bự là

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu trúc của chất béo

*

trong đó R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Các axit to thường gặp

+ Axit khủng no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ nhiều loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ về chất lượng béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1: gồm bao nhiêu trieste của glyxerol đựng đồng thời 3 cội axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. Cho bí quyết hóa học của các chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Công thức của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Câu 3. từ bỏ 2 axit khủng là axit stearic, axit panmitic với glixrol có thể tạo được từng nào triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 4. Glyxerol với axit bự C17H35COOH hoàn toàn có thể tạo được về tối đa từng nào este nhiều chức?

A. 2.

B. 3.

Xem thêm: Old School Là Gì ? Old School Trong Rap Và Thời Trang Nghĩa Là Gì?

C. 4.

D. 5.

Câu 5. trong những công thức sau, bí quyết nào chưa hẳn là công thức của hóa học béo?

Liên quan:

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Câu 7. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

A. Chất phệ không chảy trong nước.

B. Dầu ăn và dầu mỏ gồm cùng nguyên tố nguyên tố.

C. Phân tử chất phệ chứa đội chức este.

D. Chất bự còn có tên là triglixerit.

…………………………………….

Mời các bạn đọc thêm tài liệu liên quan:

lúc thủy phân chất lớn trong môi trường xung quanh kiềm thì thu được muối của axit mập và 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este – Lipit triết lý hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat rất đầy đủ nhất

Trên đây VnDoc đã reviews Công thức cấu tạo của chất mập tới bạn đọc. Để có hiệu quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin trình làng tới chúng ta học sinh tư liệu Thi thpt tổ quốc môn Toán, Thi THPT quốc gia môn Hóa học, Thi THPT quốc gia môn thiết bị Lý, mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Từ khóa search kiếm : c3h5(oocc17h35)3, (c17h31coo)3c3h5 thương hiệu là gì, công thức kết cấu của hóa học béo, ctct hóa học béo, ctct của hóa học béo, công thức cấu tạo chung của hóa học béo, chất béo ctct, m của (c17h33coo)3c3h5, bí quyết của chất béo, ctct phổ biến của chất béo, chất khủng công thức cấu tạo, công thức kết cấu của glixerol, tristearin, phương pháp chung của chất béo, khái niệm chất béo, phương pháp của axit stearic, axit oleic công thức, hóa học béo, công thức kết cấu của axit oleic, “thuỷ phân tripanmitin ((c15h31coo)3c3h5) trong dung dịch naoh nhận được muối có công thức,” hóa học x gồm công thức (c17h35coo)(c17h33coo)(c17h31coo)c3h5, phương pháp axit panmitic, công thức cấu tạo của axit stearic, thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit, c17h33coo3c3h5, chất nào sau đây chức năng với hỗn hợp naoh hiện ra glixerol, phương pháp của axit oleic, stearic acid là gì, đến ch2 cho, site:xfaster.info, bài xích tập trắc nghiệm este, triết lý vật lý 12 trắc nghiệm, axit stearic công thức, cooh,

Bạn sẽ đọc bài viết từ phân mục Hóa học tại website https://diywkfbv.com.