Cmt là gì? cmt có nghĩa là gì? hậu quả cmt dạo quá nhiều