Xuân lan hé lộ phản ứng của chồng và bố sau khi scandal với trọng hưng nổ ra