Lê khánh nhớ về khoảng thời gian khó khăn, hai vợ chồng ăn chung tô hủ tiếu