Diễm hương: hình ảnh mới nhất của hoa hậu sau cuộc sống hôn nhân