Chiến dịch huyền thoại do garena phát hành chính thức đóng cửa và bắt đầu "đền bù" từ 26/10