Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Sau khi tập phù hợp toàn bộ ngân sách phát sinh trong kỳ để tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, kế toán đề xuất tiến hành review sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ sản xuất sản phẩm.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ


NỘI DUNG CHÍNH

2. Phương thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật tư trực tiếp:

1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ:

– sản phẩm dở dang vào cuối kỳ là những sản phẩm mà tại thời khắc tính túi tiền chưa xong về mặt kỹ thuật sản phẩm, thủ tục quản lý ở các giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.

– Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ vừa phụ thuộc vào vào các bước sản xuất vừa phụ thuộc vào việc lựa chọn kỳ tính chi tiêu trước khi lấn sân vào tính chi tiêu sản phẩm. Vậy thể:

+ nếu chọn kỳ tính giá thành không trùng với chu kỳ sản xuất sẽ có tác dụng tăng số số lượng hàng hóa dở dang cuối kỳ.

+ nếu tìm kỳ tính chi tiêu trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất thành phầm thì sẽ tránh được hoặc sút số số lượng hàng hóa dở dang cuối kỳ.

Xem thêm: Bảng Ngọc & Cách Lên Đồ Sona Mùa 8, Bảng Bổ Trợ Sona Mùa 8 Ở Vị Trí Sp Mới Nhất Lol

Tính túi tiền sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Đánh giá bán SPDD theo cân nặng sản phẩm chấm dứt tương đương

*

2. Cách thức đánh giá thành phầm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật tư trực tiếp:

– văn bản phương pháp:

Theo cách thức đánh giá dở dang thời điểm cuối kỳ này thì thành phầm dở dang vào cuối kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, còn các loại giá thành khác như: chi phí gia công sản xuất sẽ tính hết vào cho toàn thể sản phẩm hoàn thành.

– Điều khiếu nại áp dụng:

Phương pháp này tương xứng với những dn sản xuất có tiến trình sản xuất sản phẩm giản đơn, gồm khoản ngân sách chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp chiếm phần trăm lớn vào tổng giá cả sản căn nguyên sinh (so với ngân sách nhân công trực tiếp và những khoản giá cả sản xuất chung).

*

– công thức tính:

DCK = (DĐK + CNVLTT) / (QTP+QD)* QD

Trong đó:

DĐK: ngân sách chi tiêu dở dang đầu kỳ

DCK: ngân sách chi tiêu dở dang cuối kỳ

CNVLTT: giá thành nguyên vật liệu trực tiếp gây ra trong kỳ

QTP: Tổng trọng lượng sản phẩm hoàn thành

QD: Số số lượng hàng hóa dở dang cuối kỳ

– Ví dụ:

Doanh ngh;iệp A vào tháng 5/N sản xuất sản phẩm X có các số liệu như sau:

+ ngân sách sản xuất dở dang vào đầu tháng (dư nợ trên TK 154) là: 8.000.000 đồng

+ Tổng giá cả sản xuất tập phù hợp được vào tháng là: 60.000.0000 đồng, vào đó:

ngân sách chi tiêu NVLTT: 40.000.000 đồng

ngân sách nhân công trực tiếp: 10.000.000 đồng

chi phí sản xuất chung: 10.000.000 đồng

+ vào thời điểm tháng sản xuất hoàn thành 100 thành phầm nhập kho, còn sót lại 20 thành phầm dở dang chưa kết thúc vào cuối tháng.

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang thời điểm cuối tháng theo cách thức nguyên vật liệu trực tiếp.

Hướng dẫn:

Áp dụng cách làm tính sinh sống trên, ta có:

Chi phí sản xuất thành phầm X dở dang cuối tháng 5/N theo ngân sách chi tiêu NVLTT là:

 (8.000.000+40.000.000) / (100+ 20)*20 = 8.000.000

Ngoài cách thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVLTT nêu bên trên thì dn sản xuất có thể lựa lựa chọn một trong các cách thức đánh giá chỉ khác như: review sản phẩm cấp dưỡng dở dang theo trọng lượng hoàn thành tương đương, theo ngân sách chi tiêu sản xuất định mức,…